Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Unga arbetslösa
Publicerad: 2004-03-03
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-03
Information frÃ¥n Tomas Östlund tel. 08-412 48 25     
------------------------------
Folkbildningens insatser för unga arbetslösa
------------------------------

I januari 2004 var ca 56 000 unga under 25 år registrerade som arbetslösa. Det är en markant ökning jämfört med tidigare år. De flesta av dem saknar en utbildning som underlättar inträdet på arbetsmarknaden. En stor grupp ungdomar lämnar varje år gymnasiet utan allmän behörighet eller ett yrke. Behovet av utbildning och aktivering av unga arbetslösa är mycket stort idag. Folkhögskolor och studieförbund hör till de aktörer som har en lång erfarenhet av att utbilda arbetslösa och att erbjuda olika former av folkbildningsaktiviteter för målgruppen arbetslösa.
Läs Kerstin Mustels rapport kring Folkbildningens insatser för unga arbetslösa


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB