Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kommunanslag till studieförbund 1995 - 72
Publicerad: 2004-03-04
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-04
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Kommunanslag till studieförbund
1995 - 729 miljoner, 2002 - 560 miljoner
------------------------------

Kultur- och fritidssektionen på Svenska Kommunförbundet har nyligen publicerat tre korta rapporter rörande deras verksamhet inom kultur- och fritidssektorerna:

Om kultur- och fritidssektorerna. Kostnader ( ladda upp hela rapporten genom att klicka på länken)
Rapporten ger en översiktlig beskrivning av kostnader och resursanvändning i de kommunala kultur- och fritidssektorerna i Sverige. I beskrivningen görs några trendredovisningar samt en del jämförelser mellan kommun, landsting och stat.

Bland annat framgår det att kommunernas totala anslag till kulturområdet har ökat under perioden 1995 till 2002 med ca 11 %. Anslagen till den egna kommunala verksamheten har ökat enligt följande: allmän kulturverksamhet med ca 8 %, biblioteksanslagen med ca 15 % och musik/kulturskolor har ökat med ca 32 %. Enligt rapporten har anslaget till studieförbunden under samma period minskat med ca 23 %, från 729 miljoner till 560 miljoner.
Landstingens samlade stöd till studieförbunden uppgick år 2003 till ca 300 miljoner i budgeterat anslag.

Vidare framgår det att statens andel av de offentliga utgifterna för kultur ökar. Under 1990-talet stod stat och kommunerna för en lika andel på ca 45 % och landstingen för ca 10 %. För år 2000 var fördelningen: stat 47 %, kommun 43 % och landsting 10 %. För anslag till studieförbunden var statens andel 2002 59 %, kommunernas 27 % och landstinget stod för 14 %.

Om kultur- och fritidssektorerna. Deltagande, vanor och utnyttjande ( ladda upp hela rapporten genom att klicka på länken)
Rapporten ger en översiktlig beskrivning av hur medborgarna deltar i eller utnyttjar det lokala kultur- och fritidsutbudet i Sveriges kommuner.
Rapporten visar bland annat att studieförbundens studiecirkelsverksamhet, vid sidan av idrotten, är den deltagarmässigt största föreningsverksamheten på kultur- och fritidsområdet.

Om kultur- och fritidssektorerna. Service och utbud ( ladda upp hela rapporten genom att klicka på länken)
Rapporten ger en översiktlig beskrivning av anläggningar/verksamhet, personal samt organisation i de kommunala kultur- och fritidssektorerna. I beskrivningarna görs några trendredovisningar samt en del analyser av förändringar.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB