Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdiskussioner om folkbildning 3 ma
Publicerad: 2004-03-05
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-05
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Riksdagsdiskussioner om folkbildning 3 mars
------------------------------

Under onsdagen diskuterade riksdagsledamöter motioner om folkbildningen.

Samstämmigheten om folkbildningen viktiga betydelse i ett samhällets utveckling var stor.
Många frågeställningar besvarades genom hänvisning till den pågående utvärderingen av folkbildningen, SUFO 2, vilken överlämnas till Utbildningsdepartementet den 15 mars.
Flera ledamöter framförde oro över att det offentliga stödet till folkbildningen har minskat de senaste åren.
Ett annat hot, som bland andra Kent Olsson (m) och Birgitta Sellén (c) tog upp var frågan om eventuell framtida momsbeskattning av ideella organisationers verksamhet. Dvs att exempelvis studiecirklarna ska momsbeläggas.

Kent Olsson (m) tog också upp frågan om att flytta anslaget för folkhögskolorna till utbildningsområdets anslag samt att man bör slå samman bidragen för studieförbunden och amatörkulturen. Även andra talare berörde frågan om behovet av samordning av anslagen för amatörkultur och folkbildningen.
Rossana Dinamarca (v) förde fram nödvändigheten av att få tillstånd en dialog med kommuner och landsting om hur det nationella ansvaret för folkbildningen ska tas och fördelas.
Avslutningsvis framförde Lars-Ivar Ericsson (c) att Centerpartiet anser att varenda krona som satsas på folkbildningen är en mycket god framtidsinvestering.

Kammaren biföll kulturutskottets förslag och avslog alla motioner.

Hela diskussionen går att läsa på §8 Folkbildning Se även tidigare FBR info publicerade inför diskussionen.

Följande ledamöter deltog i diskussionen:
Göran Persson, Simrishamn, (s)
Kent Olsson (m)
Hans Backman (fp)
Gunilla Tjernberg (kd)
Birgitta Sellén (c)
Gunilla Carlsson (s)
Rossana Dinamarca (v)
Lars-Ivar Ericsson (c)
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB