Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


SAGA-anslaget 2004
Publicerad: 2004-03-05

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Rekv blk SAGA 2004.pdf 245Kb
Brvfhsk SAGAmars04.pdf 152Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-05
Information frÃ¥n Paul Norén tel. 08-412 48 24  
------------------------------
SAGA-anslaget 2004
------------------------------
Folkbildningrådets styrelse har vid sitt sammanträde 19 februari fastställt villkor, fördelningsprinciper och disposition av SAGA-anslaget 2004. Totalt disponeras även detta år 120 mkr för folkhögskolornas utbildningsinsatser riktade till målgruppen personer inom aktvitetsgarantin. Kursernas tyngdpunkt skall ligga på kärnämnen.

AMS har även föreslagit regeringen att ungdomsgruppen (18-24 år) ska få tillgång till utbildningsplatser vid folkhögskolan som är finansierade inom samma bidragsram (120 mkr).
Beslut har ännu inte fattats. Det finns dock signaler om ett beslut i samband med den under våren aviserade ungdomspolitiska propositionen.

Till samtliga folkhögskolor skickas idag med post även bifogade skrivelse och rekvistionsblankett. Förutom styrelsens beslut framgår av skrivelsen anvisningar för hur verksamhetsrapportering till SCB och rekvistion av SAGA-bidrag ska göras. Stoppdatum inför första utbetalningstillfället är 15 mars.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB