Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utveckling av påbyggnadsutbildningar
Publicerad: 2004-03-09

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
PU.pdf 17Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-09
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Utveckling av påbyggnadsutbildningar
------------------------------

Regeringen vill pröva om vissa påbyggnadsutbildningar (PU) kan vidareutvecklas till utbildningsformer under statligt ansvar och med statlig finansiering.

En samrÃ¥dsgrupp vid utbildningsdepartementet förbereder för närvarande övergÃ¥ng av PU till andra olika utbildningsformer.  Dessa skulle kunna vara:
- Kvalificerad yrkesutbildning, KY
- Yrkeshögskoleutbildningar
- Kompletterande utbildningar
- Folkhögskola
-Regional samverkan eller
-fortsatt lokal PU

I samrådsgruppen ingår bl.a. Eva Önnesjö, Tollare folkhögskola.

Detta innebär att folkhögskolor och studieförbund kan komma i fråga som framtida anordnare av vissa yrkesutbildningar som idag är påbyggnadsutbildningarna. Eftersom förändringen genomförs redan den 1 januari 2005 kan kommuner och intresserade utbildningsanordnare redan nu ha förberedande kontakter.

För kännedom bifogas en informationsskrivelse från Utbildningsdepartementet till de nuvarande kommunala huvudmännen för PU.

Övriga frågor besvaras av Signild Håkansson tel 08/ 412 48 04


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB