Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Interpellation om momsfrågan
Publicerad: 2004-03-12
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-12
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Interpellation om momsfrågan
------------------------------

Igår, 11 mars, svarade finansminister Bosse Ringholm på Lena Eks (c) interpellation angående eventuellt införande av moms på ideella organisationers verksamhet. (Se tidigare Fbr info för bakgrund)
Finansministerns svar klargjorde inte frågan om regeringen kommer att lägga förslag på införandet av moms, hur det kommer att se ut eller vilka som kommer att momsbeläggas. Dock framförde han att den vanliga ideella föreningen inte behöver oroa sig. Han sa vidare att verksamhet kan komma att momsbeläggas utifrån konkurrensneutralitet, dvs när den ideella verksamheten övergår till att vara kommersiell, samt om den ideella föreningen själv vill.

Lena Ek (c) var inte nöjd med svaren och frågande gång på gång, vill man skattebelägga? eller vill man inte?, måste man? Hon framförde att man inte måste eftersom exempelvis Danmark, Finland och Italien gjort undantag för den ideella sektorn.

Företrädare från alla partier deltog i debatten, förutom från (m). Debatten var stundtals hätsk och full med personangrepp. Frågan är dock obesvarad om tex studiecirklar blir momsbelagda eller inte. Den kommande departementspromemorian kanske ger svaret. Den ska gå på remiss till berörda innan regeringen lägger sin proposition i frågan.

Klicka på länken för att läsa alla inläggen. §5 Interpellation moms

Följande riksdagsledamöter deltog i debatten:

Finansminister Bosse Ringholm (s)
Lena Ek (c)
Anita Brodén (fp)
Maria Larsson (kd)
Barbro Feltzing (mp)
Mats Odell (kd)
Marie Engström (v)
HÃ¥kan Larsson (c)
Liselott Hagberg (fp)

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB