Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Tre rapporter om folkhögskolor
Publicerad: 2004-03-12

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
slutrapport policy.doc 124Kb
Uppföljnrapport 2003.doc 134Kb
fhsk juridiska form03.doc 119Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-12
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Tre rapporter om folkhögskolor
------------------------------

Bilagt finns tre rapporter från Folkbildningsrådet som behandlar folkhögskoleområdet.

1) En rapport om arbetet med den förstärkta uppföljningen. Det är den tredje och den sista delrapporten. En sammanställning av de tre årens förstärkta uppföljningsarbete kommer att sammanställas senare under våren.

2) En rapport om folkhögskolornas policy dokument om hur de vill arbeta med deltagare med funktionshinder och invandrare som har brister i det svenska språket.

3) En rapport om folkhögskolornas juridiska former.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB