Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kultursamarbete med Sydafrika
Publicerad: 2004-03-16
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-16
Information frÃ¥n Tomas Östlund tel. 08-412 48 25     
------------------------------
Nytt initiativ till kultursamarbetet mellan Sverige och Sydafrika
------------------------------

Ett nytt kultursamarbete mellan Sverige och Sydafrika inrättas från och med februari, 2004. Initiativet ska stödja samarbete mellan institutioner, organisationer och kulturgrupper i de båda länderna.

Utvecklingsmål och kulturmål styr
Syftet med det nya samarbetet är i första hand att stärka och främja informations- och yttrandefriheten i Sydafrika och Sverige genom att fördjupa det kulturella samarbetet mellan de båda länderna. Samarbete utgår från svenska och sydafrikanska mål för utvecklingssamarbete samt de båda ländernas nationella kulturmål.

Medel kan sökas till projekt som längst sträcker sig tre år. Vid bedömning av projektansökningar läggs stor vikt vid projektets långsiktighet, bärkraftighet och relevans i förhållande till de mål som styr fonden.

Länken till Kulturrådets information i tidigare meddelande fungerar inte, pga att sidan hanteras i ett ramverk.

Från Kulturrådets startsida, väljer du Kultursamarbete - Sverige-Sydafrika, för att nå informationen.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB