Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


1000 vägar till kunskap
Publicerad: 2004-03-16

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
UR brev till lansdhöv och k.pdf 15Kb

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2004-03-16
Information frÃ¥n Ingrid Brundin tel. 08-412 48 14     
------------------------------
1000 vägar till kunskap
------------------------------
Under oktober månad kommer kampanjen ”1000 vägar till kunskap” att genomföras i hela Sverige. Kampanjen är en fortsättning och utveckling av Kunskapsveckan som tidigare genomförts under en vecka på våren. Kampanjen i höst kommer att breddas både vad gäller områden och målgrupper. Syftet är att synliggöra det rika utbud till kompetensutveckling och möjligheterna till flexibelt lärande som finns inom såväl högskolor och universitet, kommunal vuxenutbildning och folkbildning som inom näringsliv och fackliga organisationer. Kampanjen kommer att rikta sig till en bred allmänhet med budskapet ”vi behöver alla kompetensutveckla oss”.

Utbildningsradion är huvudman för kampanjen som sker i samverkan med Utbildningsdepartementet och en rad olika myndigheter och organisationer. Projektledare för kampanjen är Anna Gustafson på UR. Folkbildningsrådet ingår i den referensgrupp som finns för kampanjen.

Planeringen av kampanjen pågår nu för fullt och ett brev har nyligen skickats ut till landets alla landshövdingar, länsarbetsdirektörer och kommunstyrelsernas ordförande där de uppmanas att utse en kontaktperson för kampanjen på kommun- och länsnivå. Vi bifogar brevet som pdf-fil. Här finns också information om vilka myndigheter och organisationer som samverkar i kampanjen.

En ny webbplats för kampanjen kommer inom kort att introduceras och i anslutning till kampanjen kommer UR att producera ett antal TV- och radioprogram, både centralt och lokalt. Kampanjen bygger dock på lokala aktiviteter ute i kommunerna och vi hoppas på minst lika stor uppslutning från folkhögskolorna och studieförbunden som under de tidigare kampanjerna för Kunskapsveckan! Mer info om kampanjen kommer inom kort.

För ytterligare information om 1000 vägar till kunskap kontakta Anna Gustafsson på UR agu@ur.se. Folkbildningsrådets kontaktperson är ingrid.brundin@folkbildning.se


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB