Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Sammanfattning av SUFO 2
Publicerad: 2004-03-18

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Folkbildning i brytningstid.pdf 53Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-18
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildning i brytningstid – en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor
------------------------------

Måndagen den 15 mars 2004 överlämnade utredaren Gerd Engman betänkandet Folkbildning i brytningstid till Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande (tidigare benämndes utredningen SUFO 2). Bilagt finns en sammanfattning av utredningen.

Utredningen ger en god överblick och en bra redovisning av folkbildningen från 1990/91 fram till nu. De bilder som utredningen ger av folkbildningen är väl kända inom folkbildningen, de flesta är positiva men några är mindre smickrande.
-Utredningen förstärker på ett utmärkt sätt många synpunkter som rådet framfört i verksamhetsberättelser och budgetunderlag samt i olika kontakter med regeringen, säger Britten Månsson–Wallin, kanslichef på Folkbildningsrådet.


Den 31 mars kommer Folkbildningsrådet att överlämna dokumentet Folkbildningens Framsyn till Lena Hallengren. Dokumentet har arbetats fram genom seminarier, rådslag och ett remissförfarande där folkbildningens aktörer har haft möjlighet att påverka framtiden.

Senare i vår lämnar utredaren Nina Wadensjö sin utredning om vilka som inte deltar i folkbildningen.

Framsyns dokumentet och de båda utredningarna utgör tillsammans en bra grund för en framtida proposition om folkbildningen. Utbildningsdepartementet har dock ännu inte meddelat om utredningen ska gå på remiss eller om de kommer att lämna en folkbildningsproposition till Riksdagen.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB