Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ny utredning:Entreprenader i gymnasieskol
Publicerad: 2004-04-01
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-04-01
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Ny utredning tillsatt
Entreprenader i gymnasieskolan
------------------------------
Utbildningsdepartementet
Pressmeddelande
2004-04-01

HÃ¥kan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56
Entreprenader i gymnasieskolan
Regeringen har i dag beslutat att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bestämmelserna om entreprenad i gymnasieskolan, samt frågan om kommuners möjlighet att anordna gymnasieutbildning, även i andra former än ett direkt huvudmannaskap. Översynen av entreprenadreglerna ska avse både vilka inslag i verksamheten som bör kunna läggas ut på entreprenad och till vem ett sådant uppdrag ska få lämnas.
I Sverige finns inom både skola och arbetsliv en växande medvetenhet om behovet av en ökad samverkan. Det har från både kommuner och företrädare för arbetslivet framförts önskemål om en utveckling mot nya samarbetsformer, där arbetslivets inflytande är större än vad som är möjligt inom nuvarande regelverk.
– Jag ser ett uppenbart behov av en starkare integration mellan näringsliv, offentlig sektor och gymnasieskolans utbildningar, inte minst när det gäller de program som har yrkesämnen, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.
Särskild utredare blir Kent Waltersson, ordförande bildningsnämnden i Linköpings kommun. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 september 2005.------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB