Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Utbildningsutskottet debatterar i riksdag
Publicerad: 2004-04-01
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-04-01
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Utbildningsutskottet föreslår en översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen
------------------------------
Imorgon, den 2 april, kommer riksdagen att behandla motioner inom Utbildningsutskottets område.
Debatten börjar klockan 9.00. Den går att se på webben WebbTV från kammaren
I betänkandet UbU8, Vuxenutbildning, se sammanfattning nedan, föreslås en översyn av den eftergymnasiela yrkesutbildningen. Alla andra motioner föreslås avslag. Läs hela betänkandet på UbU08
√Ąven bet√§nkandet UbU10, Elever med funktionshinder, kommer att behandlas, se sammanfattning nedan. Utskottet f√∂resl√•r avslag p√• alla motioner. L√§s hela bet√§nkandet p√• UbU10
Utbildningsutskottets betänkande
2003/04:UBU08
Vuxenutbildning
Sammanfattning
I  bet√§nkandet  behandlas  57 yrkanden fr√•n allm√§nna
motionstiden  2003  och  ett yrkande  fr√•n  allm√§nna
motionstiden 2002 om olika vuxenutbildningsfrågor.

Utskottet   f√∂resl√•r   med   anledning    av   tv√•
motionsyrkanden  att  riksdagen beg√§r en √∂versyn  av
den   eftergymnasiala  yrkesutbildningen.   Samtliga
√∂vriga   yrkanden   avstyrks,   i   m√•nga  fall  med
h√§nvisning  till  tidigare  st√§llningstaganden  till
samma  yrkande eller till p√•g√•ende  utredning  eller
beredning.

Yrkandena   handlar   om   r√§tten  till  gymnasial
vuxenutbildning,      frist√•ende     skolor      f√∂r
vuxenutbildning,  valfrihet  f√∂r  funktionshindrade,
samlad     √∂versyn     av     all     eftergymnasial
yrkesutbildning,  flexiblare utbud  av  kvalificerad
yrkesutbildning (KY),  inf√∂rande  av  yrkesh√∂gskola,
vuxenutbildning   inom   vissa   yrken,  validering,
svenskundervisning f√∂r invandrare  (sfi)  och  n√•gra
övriga frågor.

Utbildningsutskottets betänkande
2003/04:UBU10
Elever med funktionshinder
Sammanfattning
Utskottet    behandlar   i   detta   bet√§nkande   36
motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2003.
Motionsyrkandena   avser   fr√•gor   om  bl.a.  den
kommunala    skolans    kvalitet    f√∂r   barn   med
funktionshinder,  grundskoletidens  l√§ngd,   skolans
tillg√§nglighet  f√∂r funktionshindrade elever, r√§tten
f√∂r  elever  till s√§rskilt  st√∂d,  utbildningen  f√∂r
elever med neuropsykiatriska  funktionshinder,  st√∂d
till   elever   med   l√§s-   och   skrivsv√•righeter,
s√§rskolans     personkrets     och    grunden    f√∂r
särskoleplacering, upphävande av beslut att avveckla
vissa specialskolor, gymnasieutbildningen  f√∂r  d√∂va
och  h√∂rselskadade,  inr√§ttande av ett riksgymnasium
f√∂r    synskadade    ungdomar     med    ytterligare
funktionshinder,  r√§tt  f√∂r  utvecklingsst√∂rda  till
vuxenutbildning       samt       kostnader       f√∂r
utbildningstolkning.

Utskottet     f√∂resl√•r    avslag    p√•    samtliga
motionsyrkanden,  bl.a. med h√§nvisning till p√•g√•ende
utredningar och till  utredningsf√∂rslag som √§r under
beredning inom Regeringskansliet.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB