Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFL-seminarium: Ryms det nya i det gamla?
Publicerad: 2004-04-03
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-04-02
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Ryms det nya i det gamla?
------------------------------

Folkbildningsenheten vid CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) inbjuder till:

"Ryms det nya i det gamla? ‚Äď Hur kan vi integrera det flexibla l√§randet i studief√∂rbundens verksamhet?"

M√•ndag 24 maj, kl 10‚Äď16, p√• Tollare folkh√∂gskola i Stockholm.

Med seminariet  vill vi belysa och diskutera fr√•gor kring hur det flexibla l√§randet med IKT ‚Äď st√∂d kan bli ett naturligt inslag i studief√∂rbundens verksamhet.

Seminariet utg√•r fr√•n rapporten "Ryms det nya i det gamla? ‚Äď Hur skapa en organisation f√∂r flexibelt l√§rande i studief√∂rbunden?" av Kerstin Namuth fr√•n Folkuniversitetet i G√∂teborg och Rosalie Sanyang fr√•n ABF Z. B√•da √§r medlemmar i CFLs expertr√•d f√∂r kunskapsbildning inom omr√•det folkbildningens flexibla l√§rande.

Kerstin och Rosalie leder själva seminariet som vänder sig till verksamhetsledare, projektledare, baskursledare och andra intresserade i studieförbund.

Rapporten delas ut gratis till deltagarna under dagen. Den som √∂nskar l√§sa rapporten p√• f√∂rhand kan best√§lla den fr√•n: Jan.bergstrom@cfl.se Den kostar d√• hundra kronor.

Att integrera det flexibla lärandet i den ordinarie verksamheten innebär ett förändringsarbete och en utvecklingsprocess för avdelningen/studieförbundet. Syftet med seminariet är att förbereda resp. stödja denna process genom att:
‚Äď identifiera nyckelfr√•gorna f√∂r det flexibla l√§randet och diskutera m√∂jliga l√∂sningar,  
‚Äď ge en helhetssyn p√• processen,
‚Äď ta fram en grovskiss √∂ver utvecklingen,
‚Äď ge deltagarna tillf√§lle till utbyte med kollegor som ‚Äď i likhet med dem sj√§lva ‚Äď g√•r i spetsen f√∂r det flexibla l√§randet i sina organisationer.

CFL bjuder på seminariet inklusive fika och lunch.

Antalet platser √§r begr√§nsat och anm√§lan sker till yvonne.klerell-forsstrom@cfl.se senast den 1/5 2004. M√§rk anm√§lan 5:2.


Välkomna!

Ingemar Svensson/Keith Bryant
CFL
_______________________________

Program:

09.30   Samling med kaffe
        
10.00   Introduktion, kort presentation av dagen och av CFLs arbete med att st√∂dja utvecklingen av ett flexibelt l√§rande i folkbildningen. Presentation av rapporten Ryms det nya i det gamla?
(Ingemar Svensson och Keith Bryant från CFLs folkbildningsenhet)
        
10.20   Nyckelfr√•gor f√∂r det flexibla l√§randet ‚Äď ekonomi, resurser, fortbildning.  N√∂dv√§ndiga strukturella anpassningar - kan de uppn√•s utan stora ingrepp i den befintliga fungerande organisationen?
(Kerstin Namut/Rosalie Sanyang)
        
12.00   Lunch
        
13.00   Att involvera personalen. Nyckelpersoner i hela organisationen ‚Äď vilka √§r de och hur motiveras de?
(Kerstin Namuth/Rosalie Sanyang)        

14.00   Planering av en utvecklingsprocess: Var b√∂rjar vi? Vilka personer beh√∂ver involveras n√§r och hur? Vilka strukturella fr√•gor beh√∂ver vi l√∂sa?
(Kerstin Namuth/Rosalie Sanyang)
        
14,45   Kaffe
        
15.15   Avrapportering, sammanfattning,mm
(Kerstin Namuth/Rosalie Sanyang)
        
16.00   Avslutning
_______________________________________ 

Hur tar man sig till Tollare folkhögskola?

T-bana/buss
Från Stockholms central åker du T-bana till Slussen. Från perrongen leder en trappa ner till Värmdöbussarna. Med buss 414 eller vid högtrafik på eftermiddagarna motorvägsbuss 442. Avstigning sker vid hållplatsen Tollare. Därifrån är det fem minuters promenad längs skyltad gångväg ner till folkhögskolan/kursgården.

För busstider se SLs hemsida.

Bil
Kör motorvägen, väg 222 genom Nacka mot Gustavsberg. Direkt efter Skurubron skall du köra till höger. När du kommer till stopptecknet är det höger igen. Efter 1600 meter finns en skylt som visar höger mot Tollare folkhögskola.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB