Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


2 miljarder extra till arbetsmarknadsutb
Publicerad: 2004-04-05
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-04-05
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
VÃ¥rpropositionen ger 2 miljarder extra till arbetsmarknadsutbildningar - 15 000 nya platser
------------------------------

Regeringen har nu gjort upp med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om vårbudgeten. Det innebär bland annat följande:

Volymerna i de arbetsmarknadspolitiska programmen ska öka med 15 000
nya platser i Ã¥r.       5 000 av 15 000 nya platser i arbetsmarknadsutbildning ska riktas till kommuner och landsting. I en särskild satsning skapas 6 000 platser i vidareutbildning för anställda inom kommuner och landsting 2004-2005. Kommunerna ska särskilt prioritera de som har en ofrivillig deltidsanställning när det gäller tillgÃ¥ngen till dessa platser.

Sammantaget kostar dessa satsningar mer än 2 miljarder kronor.

Läs hela pressmeddelandet från Finansdepartementet på Vårbudget

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB