Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdebatt om vuxenutbildning
Publicerad: 2004-04-06
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-04-06
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Riksdagsdebatt om vuxenutbildning
------------------------------

Fredagen den 2 april debatterade riksdagen motioner inom vuxenutbildningen.
Alla motioner avslog förutom motionen om en översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen, vilken antogs.

Debatten präglades av en bred enighet om vuxenutbildningens och det livslånga lärandets betydelse.
Kommunernas starka roll inom sfi-utbildningen kritiserades och försvarades. Validering av redan inhämtade kunskaper diskuterades samt behov av att skapa av en yrkeshögskola.
Socialdemokraten Nils-Erik Söderqvist menade att moderaterna vill beskära folkhögskolans fria ställning, medan moderaten Tobias Billström framförde att de var folkhögskolans bästa vänner och att finansieringen av folkhögskolorna var den fulländade skolpengen. Vidare menade han att det inte fanns någon anledning att minska folkhögskoleverksamheten, varken ekonomiskt eller till antalet platser.

Debatten avslutades med votering om motionerna. Alla motioner avslogs förutom den om en översyn av alla eftergymnasiala yrkesutbildningar, vilken bifölls. Regeringen övertar nu hanteringen frågan.

Läs hela debatten på §8 Vuxenutbildning


I debatten deltog
Tobias Billström, (m)
Ana Maria Narti, (fp)
Torsten Lindström, (kd)
Britt-Marie Danestig, (v)
Sofia Larsen, (c)
Nils-Erik Söderqvist, (s)
Lars-Ivar Ericson, (c)


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB