Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CSN-uppföljning 2001 års studiestödsrefor
Publicerad: 2004-04-06
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-04-06
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
CSN - uppföljning av 2001 års studiestödsreform
------------------------------
CSN har p√• regeringens uppdrag genomf√∂rt en uppf√∂ljning av 2001 √•rs studiest√∂dsreform.  CSN f√∂rsl√•r  bland annat en √∂versyn f√∂r att identifiera hindren som motverkar livsl√•ngt l√§rande.

CSN väljer att föra fram fem slutsatser som myndigheten anser vara de mest väsentliga:

Studiestödets rekryteringseffekt är fortfarande hög. För samtliga studerande har rekryteringseffekten minskat något, men en större minskning har skett på gymnasie- och grundskolenivå. Det senare kan troligen förklaras med att särskilt utbildningsbidrag (UBS) har upphört, platserna inom komvux har minskat och införandet av rekryteringsbidrag (ingår inte i det under lag som presenteras här).

Tv√• tredjedelar av de studerande med studiemedel anger att deras levnadsomkostnader inte i full utstr√§ckning t√§cks av studiemedel.      

Andelen studerande med till√§ggsl√•n har successivt √∂kat och b√∂rjar nu stabiliseras. Till√§ggsl√•n √§r viktigt f√∂r de som har det eftersom m√•lgruppen har behov av ett h√∂gre totalbelopp.    

√Ąven om sambandet inte √§r fullst√§ndigt tycks h√∂jningen av fribeloppet ha medf√∂rt att de studerande arbetar fler timmar under terminstid och antalet studerande med inkomster √∂ver 40 000 kronor f√∂re skatt har √∂kat. Andelen studerande som totalt arbetar har dock minskat mellan √•ren 2001 och 2003.  

Det är många av de studerande som repeterat eller kompletterat grundskole- och gymnasiestudier som nekats det högre bidraget eftersom medlen tagit slut och därmed fått nöja sig med det generella bidraget. Däremot var anslagen till högre bidrag väl tilltagna för dem som läste in grundskole- eller gymnasiekompetens, där medlen vida översteg efterfrågan.

I rapporten redovisas vidare f√∂rslag till vissa f√∂rfattningsf√∂r√§ndringar. Bl.a. f√∂rtydligas vad som avses med tre√•rig gymnasieutbildning eller motsvarande  - i f√∂rslaget blir lydelsen i st√§llet fullf√∂ljd utbildning p√• ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan.  F√∂r√§ndringen kan ha betydelse f√∂r vilka som har r√§tt till 120 respektive 80 veckors studiemedel p√• gymnasial niv√• samt f√∂r vilka som har r√§tt till det h√∂gre bidraget.

CSN anser vidare att en större översyn bör göras av studiemedelssystemet i förhållande till vuxenutbildningsområdet. Systemet får inte lägga hinder och motverka utvecklingen av det livslånga lärandet.

Mer information finns på

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB