Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Interpellationsvar- validering och punkts
Publicerad: 2004-04-07
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-04-07
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Interpellationsdebatt om validering och om Dalarö folkhögskolas punktskriftsutbildning
------------------------------

På onsdag den 14 april med start klockan ca 10.15 kommer interpellationer om validering och om Dalarö folkhögskolas punktskriftsutbildning att besvaras av statsrådet Hans Karlsson och Statsrådet Lena Hallengren. Följ debatten direkt på följande länk webbtv

Marietta de Pourbaix-Lundin (m) ställde den 23 mars en interpellationsfråga till statsrådet Berit Adnor angående folkhögskolors punktskriftsutbildning. Hon sätter även in frågan i ett större perspektiv och för fram tankar på bättre samordning inom samhället. Hon menar vidare att alla syncentraler i landet måste kunna ge grundutbildning i punktskrift samt att Dalarö Folkhögskola som driver Punktintensiven bör få resurser och möjlighet att utveckla och pröva en flexibelt upplagd utbildning.
Hon avslutar med att följande frågor:
1. Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att punktskriftsutbildningen/Punktintensiven kan få en mer permanent finansiering?
2. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att information om möjligheten till punktskriftsutbildning sprids?
Läs hela interpellationen på Pourbaix-Lundin

Den 2 april ställde Torsten Lindström (kd) en interpellation till statsrådet Lena Hallengren om validering:
Ett väl fungerande system för validering är av stor betydelse, såväl för personer med låg formell utbildning och en hög grad av erfarenhetsbaserad kunskap som för personer som har genomgått utbildning i otraditionella former, här hemma eller utomlands. I direktivens sparsmakade målformulering från 18 december 2004 saknas mycket. Det är den passiva politiken i ett nötskal.
Ett område som är viktigt att uppmärksamma är rättssäkerheten. Eftersom validering handlar om att bedöma reell kompetens, så blir bedömningarna subjektiva. Det finns en risk för variationer mellan bedömare om man sätter dem att bedöma samma reella kompetens. Det måste därför rimligen finnas en instans för att pröva valideringar.
Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:
Vad avser ministern att göra för att säkerställa rättssäkerheten i validering av reell kompetens?
Vad avser ministern att göra för att möjliggöra överprövning av valideringar?
Vad avser ministern att göra för att valideringsdelegationen ska nå ut även på lokal nivå?

Läs hela interpellationen på Torsten Lindström

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB