Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Projektmedel beviljade i "Digitala studie
Publicerad: 2004-04-16
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-04-16
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Folkbildningsorganisationer
utsedda att delta i projektet
"Digitala studiematerial"
------------------------------

Det är nu klart vilka studieförbund och folkhögskolor som beviljas projektmedel för deltagande i projektet Digitala studiematerial.

Utifrån de totalt 24 ansökningar som kommit in har styrgruppen för projektet beslutat att följande 7 organisationer och projekt får stöd:

Mumma f√∂r k√∂rs√•ngare                    Mellansels folkh√∂gskola
Webbkursen f√∂reningsteknik              Studief√∂rbundet Vuxenskolan Burtr√§sk
Beat the box                            Folkuniversitetet Lund
Att utvecklas som tr√§nare/m√§nniska      Bos√∂ns folkh√∂gskola
MultiLingua                                     ABF S√∂dra V√§sterbotten
H√§lsa ditt barns framtid                        Studiefr√§mjandet √Ėsterg√∂tland
Form & design p√• n√§tet                  H√§llefors folkh√∂gskola

Urvalet har skett genom en sammanvägning av en rad kriterier som t ex idé, pedagogisk och teknisk kompetens, budget, tidigare erfarenheter inom området samt bedömt behov av det färdiga materialet inom folkbildningen.
Om Digitala studiematerial
Projektet Digitala studiematerial är ett utvecklingsarbete kring flexibla, nätbaserade lärresurser producerade utifrån folkbildningens pedagogiska grunder. Sju deltagande organisationer kommer under året att utveckla, producera och testa lärresurser inom olika typer av ämnen och lärmiljöer.

Projektet pågår under 2004. Syftet med projektet är att lägga grunden för ett nätverk inom folkbildningen, där studieförbund och folkhögskolor blir producenter och leverantörer av nätbaserade lärresurser som tillgängliggörs via Folkbildningsnätets resurssidor och Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL). Dessutom syftar projektet till att öka och sprida kunskaperna kring användning av lärresurser inom folkbildningen.

Projektet finansieras av CFL och samordnas av Folkbildningsrådet. En styrgrupp med representation från CFL planeringsråd för folkbildningen och Folkbildningsnätets styrgrupp finns för projektet. Projektledare är Ola Hallqvist, ola.hallqvist@folkbildning.net. I projektledningen ingår även Lars-Göran Karlsson, lars-goran.karlsson@folkbildning.net.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB