Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Interpellationsdebatter 14 april
Publicerad: 2004-04-16
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-04-16
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Interpellationdebatt angående validering och punktskrift
------------------------------

Som tidigare informerats om så debatterades en interpellation angående punktskrift och en angående validering i riksdagen under onsdagen 14 april.

Interpellationen från Marietta de Pourbaix-Lundin (m) angående utbildning i punktskrift besvarades av Statsrådet Hans Karlsson. Debattklimatet var mycket positivt och Hans Karlsson kommer att ta upp frågan med Riksförsäkringsverket och AMS för att klargöra deras ansvar. Vidare kommer han att undersöka förutsättningarna för att Dalarö folkhögskola ska kunna genomföra uppdragsutbildning inom intensivutbildning i punktskrift som staten betalar. Han försäkrade att han och hans medarbetare skulle använda stor uppfinningsrikedom för att skapa goda förutsättningar för punktskriftutbildningen.
Läs hela debatten på §8 punkskrift

Interpellationen angående validering ställd av Torsten Lindström (kd) besvarades av Statsrådet Lena Hallengren. De redovisade sina olika åsikter på Valideringsdelegationen, vilken nu har funnits i tre månader.
Torsten Lindström kritiserade delegationens kostnadsstruktur och menade vidare att myndighetens direktiv saknade de mest elementära krav på tydlighet och förväntan från regeringen.
Lena Hallengren bemötte kritiken och menade bland annat att det var orimligt att begära praktiska resultat ett kvartal efter det att en ny delegation inrättats.
Läs hela debatten pÃ¥  Â§9 validering


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB