Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsfråga:finansiering lärcentra
Publicerad: 2004-04-19
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-04-19
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Statens ansvar för finansiering av kommunala lärcentra
------------------------------
Owe Hellberg (v) har den 16 april lämnat in följande skriftliga fråga till utbildningsminister Thomas Östros:

Fråga 2003/04:1081 av Owe Hellberg (v) till utbildningsminister Thomas Östros om statens ansvar för kommunala lärcentrum
De flesta kommuner i landet har varken högskola eller universitet och personer som är ortsbundna väljer då att studera på distans, på Högskolan i Gävle så många som 20 %. Studier visar att studenter som studerar på distans kommer från grupper i samhället som normalt inte söker sig till högre utbildning. De blir kvar på orten och tillgången till högskoleutbildad arbetskraft ökar. Det är bra för den regionala tillväxten.
Högskoleutbildning på distans sker ofta i kommunala lärcentrum. Det har lett till en social och kulturell förnyelse av den högre utbildningen. Nu hotas flera av dessa lärcentrum av nedläggning då flera kommuner inte längre anser sig kunna finansiera den löpande driften av en verksamhet där staten är den som har huvudmannaskapet. Den får stå tillbaka för andra obligatoriska verksamheter på skolområdet.
En majoritet av landets kommuner har skickat en skrivelse till regeringen om ett statligt stöd till kommunala lärcentrum. Fler och fler kommuner ansluter sig till denna uppfattning.
Min fråga till utbildningsminister Thomas Östros blir då:
Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att på ett bättre sätt stödja utvecklingen av högskoleutbildning som bedrivs på kommunala lärcentrum?


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB