Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Proposition: vidgad rekryteringsbidrag vu
Publicerad: 2004-04-19
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-04-19
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Riksdagsbehandling av proposition om tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
-----------------------------

Prop.
2003/04:138
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 15 april 2004
Göran Persson
Thomas Östros
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att användningen av rekryteringsbidrag till
vuxenstuderande tillfälligt vidgas. Inom ramen för tillfälliga medel skall
kommuner och landsting, under tiden den 1 juli 2004 – den 31 december
2005, få rekrytera vissa anställda inom verksamhet som är finansierad av
kommun och landsting till studier på halvtid inom en tillfällig
utbildningssatsning. Rekryteringen får dock inte avse studier efter den 31
december 2005. Kommuner och landsting skall pröva vilka personer som
kan komma i fråga för rekryteringsbidrag inom ramen för tillfälliga
resurser.

Riksdagsledamöter kan fram till den 30 april lämna motioner på propositionen.
Läs hela propositionen på prop. 138

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB