Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Redovisning-infrastruktur för vuxnas lära
Publicerad: 2004-04-19
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-04-19
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Rapport från Myndigheten för skolutveckling:
Att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande
------------------------------

Myndigheten för skolutveckling har i mars 2004 till regeringen redovisat hur kommunerna har utvecklat sin infrastruktur för vuxnas lärande, med hjälp av ett statligt stöd om 350 miljoner kronor, som fördelades av Skolverket under våren 2002.
Rapporten ger en samlad bild av de redovisningar som kommunerna lämnat av sina insatser.
Kommunerna har använt stödet under 2002 och 2003 för insatser som ökar samverkan mellan lokala och regionala aktörer och för investeringar i teknik, läromedel och miljöer som främjade ett flexibelt och livslångt lärande.
Myndigheten anser att stödet lämnades vid en strategisk synpunkt, när kommunerna stod inför att anpassa sin vuxenutbildning till nya förutsättningar efter fem och ett halvt år med kunskapslyftet. Från år 2003 övergick kunskapslyftet i en fortsatt reformering med ett riktat statligt stöd av mindre volym än tidigare.
Myndigheten bedömer i sin rapport att kommunerna väl har använt bidraget för att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande genom att utveckla samverkan och förbättra lärmiljöer.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB