Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsinsatser för långtidssjukskr
Publicerad: 2004-04-21

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
seminarierlÃ¥ngtidssjukskriv.doc 154Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-04-21
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Seminariedokumentation:
Folkbildnings insatser för långtidssjukskrivna
------------------------------

I FBR informerar 2004-01-07 redovisade Folkbildningsrådet en rapport om folkbildningens insatser för folkhälsa och långtidssjukskivna.

Rapporten har utgjort underlag för tre seminarier genomförda under februari månad. Innehållet och diskussionerna vid seminarierna har dokumenterats av Kerstin Mustel, vilken även ansvarade för rapporten.

Dokumentationen av seminarierna bifogas.

Frågor besvaras av Signild Håkansson, 08-412 48 04

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB