Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Information om påbyggnadsutbildningar
Publicerad: 2004-04-22

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
PU1.pdf 74Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-04-22
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Kompletterande information om påbyggnadsutbildningar
------------------------------

Folkbildningsrådet har i FBR informerar 2004-03-09 rapporterat om det pågående arbetet med att överföra vissa kommunala påbyggnadsutbildningar till statlig finansiering.

Tv√• konferenser har genomf√∂rts av Kommun- och Landstingsf√∂rbundet och d√§r har information l√§mnats om de olika alternativ som st√•r tillbuds vid en s√•dan √∂verf√∂ring. F√∂r folkbildningens del har Eva √Ėnnesj√∂ respektive Signild H√•kansson medverkat.

På folkhögskoleområdet kan påbyggnadsutbildningar i förekommande fall omvandlas till folkhögskolekurser med samma ekonomiska villkor i form av deltagarveckor som andra folkhögskolekurser. För studieförbundens del kan det bli fråga om Kompletterande utbildning med det statsbidrag som gäller för sådana utbildningar.

Skolverket har nyligen genomfört en enkät till kommuner, som idag har PU med rätt till interkommunal ersättning, hur man önskar att dessa ska genomföras i fortsättningen. För en mycket stor majoritet av utbildningarna finns önskemål om att de ska omvandlas till KY-utbildningar. En del utbildningar kommer troligen att läggas ner och för ett fåtal kurser nämns högskola, folkhögskola eller kompletterande utbildning som alternativ.

Några påbyggnadsutbildningar med nationell kursplan, t. ex. ambulanssjukvårdare, kommer att fortsätta som PU med statlig finansiering i särskild ordning, vilket kommer att administreras av KY-myndigheten.

Senast i mitten av september ska kommunerna ha ansökt hos KY-myndigheten om de önskar omvandla sina PU till KY-utbildning. För att bli godkända som KY måste utbildningarna uppfylla samma kriterier som andra KY. Realistiskt sett kommer inte alla nuvarande PU att uppfylla dessa kriterier eller av andra skäl passa mindre bra som KY. Vissa utbildningar skulle i stället med fördel kunna drivas av folkhögskolor och studieförbund med intresse och kompetens inom området.

Utbildningsdepartementet f√∂rfogar √∂ver 125 miljoner 2005 och lika  mycket 2006 f√∂r att bekosta √∂verf√∂ringen. Dessa medel ska f√∂rdelas till KY-myndigheten samt till Folkbildningsr√•det (folkh√∂gskolekurser), Skolverket (kompletterande utbildning) resp. ber√∂rd h√∂gskola.

Om en kommun kommer överens med en folkhögskola eller ett studieförbund om att man vill omvandla någon PU till folkhögskolekurs eller kompletterande utbildning kommer utbildningsdepartementet att behandla detta under hösten 2004.

För kännedom bifogas Skolverkets förteckning över befintliga PU med rätt till interkommunal ersättning. För att bli aktuell för överföring måste utbildningen pågå i år. Nya utbildningar kan inte startas i systemet och inte heller kan vilande utbildningar tas upp på nytt.

Frågor besvaras av Signild Håkansson tel 08-412 48 04

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB