Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


TBV upplöses
Publicerad: 2004-04-29
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-04-29
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Studieförbundet TBV upplöses
------------------------------

På studieförbundet TBV:s ordinarie förbundsstämma den 27 april togs ett enhälligt beslut om att upplösa förbundet. Den av stämman nyvalda styrelsen fick i uppdrag att snarast, inom ramen för gällande stadgar, kalla till en extra förbundsstämma med anledning av beslutet, samt att lägga fram en plan för hur upplösningen ska genomföras.

Se mer info på TBVs webbplats: www.tbv.se

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB