Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Förbättrat studiestöd för teckenspråktolk
Publicerad: 2004-05-14
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-05-14
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Studiestöd under hela studietiden vid teckenspråks- och teckenspråkstolkutbildning på folkhögskola
------------------------------

Pressmeddelande
13 maj 2004
Utbildningsdepartementet

Studiestöd under hela studietiden vid teckenspråks- och teckenspråkstolkutbildning på folkhögskola
Regeringen har i dag beslutat att förbättra möjligheterna för studerande vid teckenspråkslinjen och teckenspråkstolklinjen att få studiestöd under hela studietiden. Utbildningarna bedrivs vid vissa folkhögskolor.
I dag tvingas ett antal studerande avbryta sina studier eller hänvisas till privat finansiering eftersom de inte kan få studiestöd för hela utbildningen. Genom att klassa utbildningarna som eftergymnasiala kan de studerande nu få studiestöd under fler terminer.
- Genom denna förändring vill jag ge fler studerande möjlighet att söka till utbildningarna. Sverige behöver fler utbildade teckenspråkstolkar, framhåller utbildningsminister Thomas Östros.
Regeringen har därför beslutat att utbildningar vid folkhögskola till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade i studiestödshänseende skall betraktas som eftergymnasiala. Förändringen skall gälla från och med den 1 juli 2004.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB