Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nio remissvar från Folkbildningsrådet
Publicerad: 2004-05-27

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
RemissvarSOU200429Trevägar.pdf 25Kb
remissvarSou2003130 studies.pdf 21Kb
RemissvarSOU2003129KB.pdf 25Kb
remissvarsamlingslokaler.pdf 32Kb
remissvar SOU200415 Tolkför.pdf 20Kb
remissvarNordiskarÃ¥det04052.pdf 23Kb
remissvarDs20042Bologna0405.pdf 39Kb
remissvarDs200420diskrsexlä.pdf 18Kb
remissvarDs200366Biblverks.pdf 24Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-05-27
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Nio remissvar från Folkbildningsrådet
------------------------------
Nedan finns en förteckning över remissvar som Folkbildningsrådet lämnat under maj månad. De kompletta svaren bifogas som bilagor.

SOU 2003:118    Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur och utveckling
SOU 2003:129    KB – ett nav i kunskapssamhället. Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek. Verksamhet och visioner
SOU 2003:130    Studerande och trygghetssystemen
SOU 2004:15     Tolkförmedling
SOU 2004:29     Tre vägar till den öppna högskolan
Ds 2003:66      Om biblioteksverksamheterna
Ds 2004:2               Högre utbildning i utveckling. Bolognaprocessen i svensk belysning
Ds 2004:20      Diskriminering inom det sociala omrÃ¥det pÃ¥ grund av sexuell läggning

Nordiska RÃ¥det  Medlemsförslag A 1338/kultur om folkbildning


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB