Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Regionala utvecklingsprogram
Publicerad: 2004-06-11
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-06-11
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Regeringen stärker arbetet med regionala utvecklingsprogram
------------------------------

Pressmeddelande
10 juni 2004
Näringsdepartementet

Regeringen stärker arbetet med regionala utvecklingsprogram
Regeringen har idag beslutat ge 13 statliga myndigheter i uppdrag att redovisa förslag till metoder som bidrar till att stärka arbetet med regionala utvecklingsprogram. Uppdraget är ett viktigt led i regeringens ambition att utveckla en sammanhållen politik för regional utveckling.
Arbetet med regionala utvecklingsprogram handlar i stora delar om att få till stånd samverkan kring gemensamma visioner, mål och handlingsplaner på lokal och regional nivå. Exempel på områden som ofta uppmärksammas i programmen är; kommunikationer, bostäder, kultur, miljö, utbildning, sysselsättning och offentliga tjänster som t.ex. hälso- och sjukvårdsfrågor. Uppdraget som ges idag syftar till att förbättra samspelet och dialogen inom och mellan olika sektorer på skilda nivåer inom samhället.
- Utmaningen för Sverige är att landets olika regioner lyckas utnyttja sina unika förutsättningar. Den statliga nivåns ansvar i detta arbete är främst koncentrerat till de nationella målen. För att de statliga myndigheterna ska bli effektivare krävs att de samverkar och tydliggör sin syn på och sitt arbete med den regionala utvecklingen. De regionala utvecklingsprogrammen är en viktig arena för detta samspel, säger statsrådet Ulrica Messing.
Följande myndigheter deltar i uppdraget:
NUTEK, Naturvårdsverket, Boverket, Banverket, Vägverket, Arbetsmarknadsverket, VINNOVA, Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Statens folkhälsoinstitut.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB