Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Utvärdering av rekryteringsbidrag
Publicerad: 2004-06-21

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Antal REKB FHS utb vt-04.xls 54Kb
REKB per skolform vt04.xls 15Kb
REKB per skolform 2003.doc 24Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-06-21
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Skolverkets utvärdering av rekryteringsbidrag under 2003
------------------------------

Skolverkets utvärdering av 2003 är nu färdigställd och finns att ladda ner på skolverkets hemsida:

Av pressmeddelandet nedan framg√•r de v√§sentligaste resultaten.  Uppf√∂ljningsrapporten tar inte upp i vilken utbildningsform man studerar med rekryteringsbidrag. FBR har d√§rf√∂r inh√§mtat uppgifter fr√•n CSN som visar i vilken utstr√§ckning folkh√∂gskolestuderande ber√∂rs. Sammanst√§llningen visar att √•r 2003 gick knappt 10% av de som f√•tt rekryteringsbidrag p√• folkh√∂gskola, ca 1800 personer.  F√∂r v√•rterminen 2004 √§r andelen n√•got l√§gre. F√∂r v√•rterminen finns det √§ven uppgifter om hur de studerande √§r f√∂rdelade p√• skola och kurs. Se bifogade dokument.

Frågor besvaras av Signild Håkansson 08/412 48 04

PRESSMEDDELANDE 2004-06-02
Rekryteringsbidraget till vuxenstuderande når få funktionshindrade
Skolverkets utvärdering av kommunernas rekryteringsbidrag till vuxenstuderande visar att kommunerna lyckats ganska bra med att nå de med allra kortast utbildning som är eller riskerar att bli arbetslösa. Däremot har få funktionshindrade med kort utbildning fått ta del av bidraget. Orsaken är att kommunerna i första hand samarbetat med arbetsförmedlingen och inte med handikappsorganisationerna.
Den 1 januari 2003 infördes ett rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Bidraget får lämnas till vuxna över 25 år som har kort utbildning och som är eller riskerar att bli arbetslösa, eller som på grund av funktionshinder behöver extra tid för att studera. Kommunerna ska använda rekryteringsbidraget för att motivera studieovana vuxna till studier. Bidraget, som uppgår till lite mer än 7 000 kronor i månaden, gör det möjligt att studera utan att ta studielån. Totalt studerade 21 000 personer med rekryteringsbidrag under 2003.
Skolverkets utvärdering av kommunernas rekryteringsarbete och resurshantering visar att kommunerna i hög grad använt rekryteringsbidraget som ett verktyg för att nå de med allra kortast utbildning. Däremot har kommunerna inte lyckats nå personer med funktionshinder i någon större utsträckning. Skälet är att kommunerna inte har samverkat med organisationer som företräder personer med funktionshinder. Arbetsförmedlingen är enligt kommunerna den viktigaste samverkansparten. Organisationer som företräder personer med funktionshinder bedöms av kommunerna vara bland de minst viktiga kanalerna.
Skolverkets undersökning visar också att rekryteringsbidraget inte har lett till någon utjämning när det gäller den könsmässiga snedrekryteringen till vuxenstudier. Kvinnor utgör 69 procent av dem som studerar med rekryteringsbidraget. Kommunerna har i högre utsträckning nått äldre än yngre personer. De yngre som rekryterats utgörs av en större andel män och en större andel arbetslösa än de äldre.
För frågor kontakta
Per Andreasson, undervisningsråd, tfn 08-52 73 32 93


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB