Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkhögskolor - nya och övertagande
Publicerad: 2004-06-21
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-06-21
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Ansökningar om statsbidrag till nya folkhögskolor samt övertagande av statsbidrag för befintlig
------------------------------

Folkbildningsrådet behandlar årligen ansökningar om att få statsbidrag till ny folkhögskola respektive att få överta statsbidrag för en befintlig folkhögskola.

Folkbildningsrådet har i år mottagit ansökningar från tre organisationer om att få starta ny folkhögskola:

Folkbildningsföreningen i Malmö önskar starta Den glokala folkhögskolan. Organisationen har sökt vid tidigare tillfällen och kursverksamhet har bedrivits bl.a . i samverkan med Österlens folkhögskola.

Intresseföreningen för folkhögskolan i Lövstabruk  anhÃ¥ller om statsbidrag till en egen folkhögskola. Kursverksamheten har tidigare bedrivits av främst Nordens folkhögskola, Biskops-Arnö.

Stiftelsen Dagöholm i samverkan med IOGT-NTO önskar starta egen folkhögskola. Kursverksamheten har hittills bedrivits främst av Wendelsbergs folkhögskola.

Vidare har Folkbildningsrådet fått en ansökan om övertagande av statsbidrag:

Evangeliska frikyrkan önskar överta Örebro folkhögskola frÃ¥n Örebro läns landsting. Landstinget önskar samtidigt att en del av det nuvarande statsbidraget förs över till Fellingsbro fhsk för att Fellingsbro därmed ska kunna fortsätta att driva den teckentolkutbildning som nu finns pÃ¥ Örebro fhsk.  

Folkbildningsrådets styrelse kommer att behandla ansökningarna på sitt möte den 14 oktober 2004.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB