Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Hjälpmedel i utbildning för funktionshind
Publicerad: 2004-08-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-08-18
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Utredningsförslag:Tydligare ansvar för sjukvårdshuvudmannen
------------------------------

I måndags, den 16 augusti, överlämnar LSS- och hjälpmedelsutredningen betänkandet Hjälpmedel (SOU 2004:83) till statsrådet Berit Andnor. Särskild utredare är riksdagsledamot Catherine Persson.
Utredaren föreslår bland annat att hälso- och sjukvårdshuvudmännens ansvar för personliga hjälpmedel i utbildning förtydligas och omfattar alla offentligt finansierade utbildningsformer och all utbildning som berättigar till studiestöd.
Läs mer i pressmeddelande från Socialdepartementet här
Hela betänkandet här
Regeringen har gett utredaren förlängning att presentera hela utredningen till den 29 oktober 2004.

Regeringen har även tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska göra en bred översyn av personlig asssistans för vissa personer med funktionshinder. Kommittén ska slutredovisa uppdraget senast den 31 december 2006. Kommittén leds av EU-parlamentarikern Jan Andersson.
Läs hela kommittédirektivet här

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB