Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
Publicerad: 2004-08-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-08-18
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Nordisk Nätverk för Vuxnas lärande placeras hos CFL
------------------------------

Nordisk ministerrådet har beslutat att den nybildade organisationen Nordisk Nätverk för Vuxnas lärande, NVL, kommer att ha sitt kansli hos CFL, Nationellt centrum för flexibelt lärande, under perioden 2005-2008. Den samlade budgeten ligger på ca 7 miljoner DKK, varav 3,6 miljoner ska användas till verksamhet.

NVL ersätter den tidigare organisationen Nordisk Folklig Akademi, NFA. Nätverkets uppgift blir att stödja och stimulera till nordiskt samarbete och dialog kring vuxnas lärande, men även att följa och initiera utveckling i de nordiska länderna.

NFAs bibliotek kommer att överföras till Lindköpings Universitet och kommer därefter att vara tillgängligt även för fjärrlån.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB