Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Minskat stöd till folkbildningen
Publicerad: 2004-08-19
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-08-19
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Kommunernas stöd till folkbildningen minskar med 26 miljoner under 2004
------------------------------

Ny kartläggning från Folkbildningsförbundet:
122 kommuner minskar stödet till folkbildningen
122 kommuner minskar de budgeterade anslagen till studieförbunden 2004. Endast 19 kommuner höjer anslagen. Totalt minskar det kommunala stödet till studieförbunden med 25,9 miljoner kronor (-5,9%). Det är den mest omfattande nedskärningen den senaste tioårsperioden. Det visar en kartläggning från Folkbildningsförbundet som presenteras idag.

Folkbildningsförbundet genomför varje Ã¥r en kartläggning av landets 290 kommuners anslag till studieförbunden. Ã…rets kartläggning visar pÃ¥ stora nedskärningar. Det samlade generella kommunanslaget minskar Ã¥r 2004 med hela 25,9 miljoner kronor (-5,9%) frÃ¥n Ã¥ret innan. Det är den hittills kraftigaste sänkningen i sÃ¥väl kronor som procent räknat. Kommunanslaget har minskat med nästan en tredjedel (-31,5%) de senaste tio Ã¥ren om hänsyn tas till  konsumentprisindex. Totalt anslÃ¥r kommunerna 413,5 miljoner kronor i generella anslag till studieförbunden under 2004.

Kommunerna är en betydande anslagsgivare och står för ca 20 procent av det samlade samhällsstödet till studieförbunden. Det är dock stor spridning på anslagens storlek bland kommunerna. Mest ger Eskilstuna som anslår 141,30 kr/invånare. Nio kommuner ger inga pengar alls till studieförbunden, det är Danderyd, Lidingö, Nacka, Salem, Täby och Vaxholm i Stockholms län samt Surahammar och Älvkarleby. Vellinge avvecklade sitt anslag vid halvårsskiftet. I genomsnitt är kommunanslaget 46,03 kr/invånare. Det är en minskning med drygt 15 kr under den senaste tioårsperioden.

Hela kartläggningen med detaljerad statistik för varje kommun och län finns att läsa på
Folkbildningsförbundets hemsida www.studieforbunden.se

Där finns också en lista på regionala kontaktpersoner för mer information om lokala och regionala
förhållanden.

För mer information kontakta:
Maicen Ekman, generalsekreterare, 08-412 48 52 eller 0709-780928
Ann-Mari Lindgren, administrativ chef, 08-412 48 53
Christian Gustavsson, informatör, 08-412 48 56 eller 0709-727994
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB