Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


SAGA-verksamheten ökar mer än medlen
Publicerad: 2004-08-26
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-08-26
Information frÃ¥n Tomas Östlund tel. 08-412 48 25     
------------------------------
SAGA-verksamheten ökar mer än medlen
------------------------------
Rekryteringen till folkhögskolornas verksamhet med deltagare inom aktivetetgarantin - SAGA-verksamheten, har hittills i år varit lyckosam i betydligt större utsträckning än regleringsbrevets 120 miljoner medger. Från att folkhögskolorna under fjolåret genomförde verksamhet motsvarande tre fjärdedelar av de 120 miljoner AMS avsatt för verksamheten, är medlen för året intecknade redan efter första halvåret, visar en prognos FBR sammanställde den 5 juli.

Bristen på medel till fortsatt SAGA-verksamhet har ställt till problem i skolornas planering i samarbete med de lokala Af-kontoren inför hösten. FBR har informerat AMS om läget och haft överläggningar med deras handläggare den 11 aug för att diskutera vilka möjligheter som kan finnas till en ökad ram. För ökade medel till SAGA-verksamhet fordras att Näringsdepartementet gör kompletterande beslut till AMS regleringsbrev.

Överläggningar mellan AMS och Näringsdepartementet har förts och ett förhandsbesked väntas inom kort.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB