Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


60 miljoner extra till SAGA
Publicerad: 2004-09-02
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-09-02
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkhögskolor får 60 miljoner extra till SAGA-insatser under 2004
------------------------------
Som Folkbildningsrådet tidigare meddelat så översteg efterfrågan på utbildningsinsatser inom SAGA bidraget de 120 miljoner som AMS fördelat till folkhögskolornas verksamhet. Efter Folkbildningsrådets diskussioner med AMS så har nu regeringen anslagit ytterligare 60 miljoner kronor för 2004.
Folkbildningsrådet återkommer med mer information till berörda folkhögskolor inom kort.
Läs regeringens pressmeddelande nedan.

Pressmeddelande
2 september 2004
Näringsdepartementet

Regeringen ger AMS 60 miljoner kronor till folkhögskoleutbildningar
Regeringen beslutade på torsdagen att AMS får använda ytterligare 60 miljoner kronor för utbildningar anordnade av folkhögskolan. Folkhögskolesatsningen har pågått sedan 2002 och är ett delprogram inom aktivitetsgarantin*.
Regeringens beslut innebär att folkhögskolesatsningen utökas med ytterligare 1000 deltagare och helt utbyggd omfattas den av omkring 3000 deltagare i genomsnitt per månad.
Syftet med verksamheten är att erbjuda basutbildningar med ett innehåll som är anpassat att möta dem som står långt från arbetsmarknaden.
En stor del av deltagarna inom aktivitetsgarantin har låg utbildningsnivå och bristande motivation för utbildningar. Den pedagogik och de flexibla arbetsformer som folkhögskolan kan erbjuda har visat sig vara mycket lämpliga för studieovana personer. Elever som tidigare varit tveksamma till studier uppskattar den individuella anpassningen.
Utbildningarna kombineras med jobbsökar-aktiviteter på skolorna i arbetsförmedlingarnas regi. Denna samverkan mellan folkhögskola och arbetsförmedling har också haft betydelse för deltagarnas möjlighet att snabbare hitta ett arbete eller påbörja en yrkesutbildning.
*Aktivitetsgarantin vänder sig till personer som är 20 år eller äldre, som söker arbete genom Arbetsförmedlingen och är eller riskerar att bli långtidsinskrivna (personen har varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i minst 24 månader). Det handlar om individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska aktiviteter på heltid som till exempel projektarbeten, arbetspraktik och kortare utbildningar. Under tiden i aktivitetsgarantin får deltagarna ett aktivitetsstöd som motsvarar ersättningen från a-kassan.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB