Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Lärcentra: låg folkbildningsaktivitet
Publicerad: 2004-09-03
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-09-03
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Rapport från Glesbygdsverket visar en låg andel folkbildning vid lärcentra
------------------------------

Glesbygsverket har i augusti publicerat en undersökning av förekomsten av och verksamhet vid lokala lärcentra. Rapporten visar den aktuella situationen hösten 2003. Ökningen av antalet lärcentra har varit kraftig. 257 kommuner (89%) uppger att de under 2004 kommer att ha lärcentraverksamhet i någon form.

I studien förekommer även frågeställningar om hur folkbildningen är involverad.
Vid 166 lärcentra (84%) förekommer folkbildningen i ingen eller i ringa utsträckning.
Vid 110 lärcentra (56%) förekommer varken folkhögskolekurser eller studiecirklar.
Vid 72 lärcentra (36%) ges studiecirklar.
Vid 15 lärcentra (8%) ges folkhögskolekurser.
134 lärcentra (68%) har inte kännedom om ytterligare lokala lärmiljöer.
22 lärcentra (11%) har kännedom om folkbildningen.

--------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB