Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Inbjudan Flexkunskap 2004
Publicerad: 2004-09-03
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-09-03
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Inbjudan Flexkunskap 2004
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande inbjuder härmed till sitt årliga seminarium kring ny kunskap på området flexibelt lärande i folkbildningen.

Seminariet äger rum den 10 november 2004 på Tollare folkhögskola i Stockholm.

Vi vänder oss till alla intresserade men i första hand till dig som är folkbildare och som därmed är den som skall formulera kraven på vilka kunskapsfrågor vi på CFL skall arbeta med och hur vi skall arbeta med dem.

Förra årets Flexkunskapsseminarium var en stor framgång med nära 100 deltagare. Årets seminarium kommer att ha temat:

"Samarbete"

Vi kommer denna gång att lägga mindre vikt vid att visa vad vi har gjort under året. I stället vill vi lägga större vikt vid att tillsammans med dig diskutera användbara modeller för samarbete för överlevnad och utveckling. Hur kan vi, med hjälp av de möjligheter det flexibla lärande ger, bygga sådan lokal, regional och nationell samverkan som kan stärka folkbildningen i en tid då bidragen till folkbildningen urholkas och den lokala folkhögskolan och studieförbundsavdelningen får allt svårare att få ekonomin att gå ihop.

Vi tror att detta är en ödesfråga för folkbildningen och vi vill att du skall vara med denna dag och utifrån ett antal goda exempel, formulera nya tankar om hur vi med hjälp av flexibelt lärande kan dela resurser och bli starkare och mera tillgängliga för våra målgrupper.

De goda tankar och idéer som växer fram kommer sedan att vara bas för vårt kunskapsbildningsarbete under 2005.

Antalet platser är begränsat.

Anmälan senast den 10/10 Hit.

Fr√•gor till Ingemar Svensson ingemar.svensson@cfl.se tel 0702 25 45 55 eller till Keith Bryant keith.bryant@cfl.se tel 0611 55 79 79

CFL bjuder på seminariet och även på fika och lunch.

Kunskapsbildningsarbetet vid CFLs folkbildningsenhet är organiserat kring det expertråd bestående av knappt trettio erfarna och kunniga folkbildare som utgör motorn i vårt arbete med att utveckla och sprida ny kunskap inom området flexibelt lärande. Från detta expertråd rekryterar vi författarna till de rapporter av handbokskaraktär som vi varje år ger ut i CFLs rapportserie.

Välkomna

Ingemar Svensson/Keith Bryant
                                
Program:

10.00   Samling med kaffe
        
10.30   Introduktion, kort presentation av dagen och av CFLs kunskapsbildningsarbete
Ingemar Svensson och Keith Bryant fr√•n CFLs folkbildningsenhet presenterar dagen och programmet.        

10.45   Vad har vi √•stadkommit under 2004 i kunskapsbildningsarbetet?
Sedan f√∂rra √•rets seminarium har tre nya rapporter kommit och en kommer ut innan √•rsskiftet. Ytterligare tre rapporter √§r under arbete och kommer ut under 2005. F√∂rfattarna presenterar kortfattat sina rapporter.     

12.00   Lunch
        
13.00   Varf√∂r samarbete?
Varför är det önskvärt att med hjälp av de möjligheter det flexibla lärande ger, bygga en lokal, regional och nationell samverkan som kan stärka folkbildningen?
Bj√∂rn Garefelt fr√•n folkbildningens planeringsr√•d f√∂r CFL, inleder.     

13.30   Goda exempel p√• samarbete: S√∂rmlandsmodellen
Jan-Erik Rosenqvist, L√§nsbildningskonsulet i S√∂dermanland och Anki H√∂√∂k, ABF Gnesta, presenterar en modell f√∂r regional samverkan mellan studief√∂rbund och folkh√∂gskolor.       

13.50   Goda exempel p√• samarbete: N√§tbildarna
Brita Bod√©n, ordf√∂rande i konsortiet N√§tbildarna, presenterar ett nationellt folkbildnings√∂vergripande konsortium f√∂r ett gemensamt utbud av kurser och cirklar p√• heldistans.  

14.10   Goda exempel p√• samarbete: SVs Virtuella v√§rld
Göran Lindgren, Studieförbundet Vuxenskolan i Burträsk, presenterar ett nationellt distansnätverk inom ett studieförbund, Studieförbundet Vuxenskolan.
        
14.30   Kaffe
        
15.00   Goda exempel p√• samarbete: A-n√§tet
Stefan Lauffs, Run√∂ folkh√∂gskola, presenterar ett projekt som syftar till att bygga ett nationellt n√§tverk f√∂r ideologiskt f√§rgat flexibelt l√§rande med arbetarr√∂relsens folkh√∂gskolor som medlemmar.   

15.20   Goda exempel p√• samarbete: Pedagogiskt resursn√§tverk
Staffan H√ľbinette, Tollare folkh√∂gskola, presenterar en id√© till ett nationellt n√§tverk d√§r folkh√∂gskolor och studief√∂rbund kan dela p√• pedagogiska resurser    

15.40   Fler modeller eller id√©er till samverkan med st√∂d av flexibelt l√§rande?
Diskussion i grupper kring de goda exempel som presenterats. Finns det flera exempel som vi kan ta fasta på? Finns det flera goda idéer som vi kan vidareutveckla i vårt kunskapsbildningsarbete under kommande år?
        
16.45   Hur g√•r vi vidare?
Kort återsamling.

Gruppernas minnesanteckningar läggs ut i konferens på folkbildningsnätet. Genomgång av förutsättningar för en gemensam diskussionsfortsättning i ett On-lineseminarium på folkbildningsnätet under två veckor efter seminariet
        
17.00   Avslutning      

Hur tar man sig till Tollare folkhögskola?

Med t-bana/buss: Från Stockholms central åker du T-bana till Slussen. Från perrongen leder en trappa ner till Värmdöbussarna. Med buss 414 eller vid högtrafik på eftermiddagarna motorvägsbuss 442. Avstigning sker vid hållplatsen Tollare. Därifrån är det fem minuters promenad längs skyltad gångväg ner till folkhögskolan/kursgården.

För busstider se SLs hemsida.

Med bil: Kör motorvägen, väg 222 genom Nacka mot Gustavsberg. Direkt efter Skurubron skall du köra till höger. När du kommer till stopptecknet är det höger igen. Efter 1600 meter finns en skylt som visar höger mot Tollare folkhögskola.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB