Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


TBVs och Sensus statsbidrag
Publicerad: 2004-09-16
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-09-16
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
TBVs och Sensus statsbidrag kan slås samman
------------------------------

Folkbildningsrådets styrelse behandlade vid sitt styrelsesammanträde den 15 september frågan om samgåendet mellan studieförbunden TBV och Sensus. Ett beslut om samgående per den 4 oktober 2004 kommer att behandlas på TBVs och Sensus förbundsstämmor den 24 september respektive den 1 oktober.

Folkbildningsrådets styrelse beslöt enhälligt att det nya sammanslagna studieförbundet Sensus bibehåller de tidigare beslutade statsbidragen till TBV och Sensus för år 2004, förutsatt att samgåendet genomförs enligt inlämnade uppgifter till Folkbildningsrådet. Vidare bestämdes att TBVs och Sensus bidragsandelar i bas-, utvecklings- och målgruppsbidragen kan slås samman i ett gemensamt statsbidrag för år 2005.

Frågor om Folkbildningsrådets beslut besvaras av Britten Månsson-Wallin, kanslichef Folkbildningsrådet, 08-412 48 05, 070-595 38 18------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB