Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Två remissvar från Folkbildningsrådet
Publicerad: 2004-09-21

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
SOU2003 91 Äldrepolitik.pdf 23Kb
SOU2004 45 Handikappolitisk samordning.pdf 19Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-09-21
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Två remissvar från Folkbildningsrådet
------------------------------

För kännedom bifogas Folkbildningsrådets remissvar på
SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning
SOU 2004:54 Handikappolitisk samordning - organisation för strategi och genomförande------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB