Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Extra SAGA insatser snabbt intecknade
Publicerad: 2004-10-04
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-10-04
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Efterfrågan på folkhögskoleutbildning är stor. Regeringens extra 60 miljoner räckte inte långt.
------------------------------

De extra 60 miljoner kronor som regeringen avdelat till folkhögskolornas utbildningsinsatser inom SAGA-bidraget blev snabbt intecknade. Per den 15 september planerade 118 folkhögskolor för en verksamhet motsvarande 114 000 deltagarveckor. Det totala årsanslaget på 180 miljoner kronor räcker dock endast för 104 000 deltagarveckor. Folkbildningsrådet tvingas därmed att säga nej till att finansiera folkhögskolors planerade utbildningar för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Ännu finns inga politiska beslut om en fortsättning av SAGA-bidraget under 2005.

SAGA-bidraget används till folkhögskolors utbildning på grundskole- eller gymnasienivå, motsvarande sex månaders heltidsstudier, för person som tar del av aktivitetsgarantin. Den pedagogik och de flexibla arbetsformer som folkhögskolorna erbjuder har visat sig vara mycket eftertraktad. Samverkan mellan folkhögskolorna och den lokala arbetsförmedlingen har haft betydelse för deltagarnas möjlighet att snabbar hitta ett arbete eller påbörja en yrkesutbildning.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB