Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
Publicerad: 2004-10-06
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-10-06
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Inbjudan till intresseanmälan för tjänster och uppdrag inom Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande, NVL
------------------------------

Det nordiska samarbetet om vuxnas lärande ska i överensstämmelse med principen om livslångt lärande bidra till att främja vuxnas kunskaper och kompetens som grund för personlig utveckling, såväl som demokratiskt deltagande och konkurrenskraft i arbets- och samhällsliv. Samarbetet ska stärka den nordiska gemenskapen kring vuxnas lärande i och utanför Norden.

Nordiska Ministerrådet har beslutat att inrätta ett Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL). Nätverket startar sin verksamhet den 1 januari 2005.

Ministerrådet har uppdragit åt Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, i Sverige att vara värdmyndighet för NVL under perioden 2005-2008. CFL har även fått uppdraget att förbereda starten av NVL under hösten 2004.

NVL har som huvuduppgift att stödja nordiskt samarbete inom området vuxnas lärande. I genomförandet av denna uppgift kommer NVL bland annat:

¬∑       Fr√§mja och initiera samverkan mellan nordiska milj√∂er engagerade i vuxnas l√§rande
¬∑       St√∂dja existerande och initiera nya nordiska n√§tverk inom utvalda tema- och samarbetsomr√•den
¬∑       Stimulera till dialog och information om vuxnas l√§rande
¬∑       Sprida resultat och erfarenheter fr√•n nordiskt samarbete inom omr√•det vuxnas l√§rande
¬∑       F√∂lja utvecklingen av vuxnas l√§rande i de nordiska l√§nderna
¬∑       Etablera och driva en webbaserad kommunikations- och informationsplattform f√∂r nordisk samarbete kring vuxnas l√§rande
¬∑       Initiera aktiviteter, fysiska m√∂tesplatser och utredningsuppdrag
¬∑       Bidra med beslutsunderlag till ministerr√•det
¬∑       L√∂sa uppdrag p√• initiativ av Styrgruppen f√∂r Vuxnas L√§rande (SVL)

NVL kommer att arbeta i en smal, decentraliserad organisation med ett fåtal tidsbegränsade tjänster, samt uppdrag som NVL upphandlar hos nationella organisationer. Arbetsspråk inom NVL kommer att vara danska, norska och svenska. Under tiden 2005-2008 kommer den samordnande knutpunkten med huvudkoordinator och sekreterare vara placerade i Sverige, med Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) i Hässleholm som värdmyndighet.

Utbildningsdepartementet inbjuder nu personer och organisationer / institutioner engagerade i vuxnas lärande att inkomma med intresseanmälningar för tjänster och uppdrag inom NVL. Tjänsten som huvudkoordinator är öppen för ansökningar från enskilda personer, medan uppdragen är öppna för intresseanmälningar från nationella organisationer. Uppdrag som upphandlas av organisationer ska dock vara bemannade av namngiven person vid aktuell organisation under hela uppdragsperioden. Sammansättningen av NVL ska återspegla bredden av området vuxnas lärande, till exempel folkbildning, vuxenutbildning och lärande i arbetslivet. Folkbildningens traditionella miljöer kommer särskilt att beaktas.

Följande tjänst är öppen för intresseanmälan från enskilda personer:

¬∑       Huvudkoordinator. Tj√§nsten inneb√§r tidsbegr√§nsad anst√§llning vid CFL under perioden 2005-2008 och placering i H√§ssleholm, Sverige.

Följande uppdrag är öppna för intresseanmälningar från organisationer, med namngiven person

¬∑       Koordinator f√∂r Sverige motsvarande 0,5 tj√§nst. Uppdraget som koordinator inneb√§r att ing√• i NVL som expert. Rollen som koordinator ska fr√§mst knytas till det nordiska uppdraget, men samtidigt ska koordinatorn ha ing√•ende k√§nnedom om n√§tverk och organisationer inom omr√•det vuxnas l√§rande i det egna landet. Koordinatorn ska arbeta n√§ra organisationer engagerade i vuxnas l√§rande i det egna landet, samt h√•lla god kontakt med landets Nordplus Vuxen-administrat√∂rer. Det kan √§ven bli aktuellt att koordinatorn periodvis √§r lokaliserad till den samordnande knutpunkten i H√§ssleholm. CFL ers√§tter aktuell nationell organisation ekonomiskt f√∂r koordinatorns arbetsinsatser vid NVL. Uppdraget omfattar tv√• √•r med m√∂jlighet till f√∂rl√§ngning till fyra √•r.
¬∑       Kontaktpersoner f√∂r de sj√§lvstyrande omr√•dena F√§r√∂arna, Gr√∂nland och √Öland. Uppdraget inneb√§r fr√§mst arbete p√• nordiskt plan, men √§ven ansvar f√∂r n√§tverk m.m. inom aktuellt omr√•de. CFL ers√§tter aktuell organisation ekonomiskt f√∂r arbetsinsatserna vid NVL.  Uppdragen omfattar tv√• √•r med m√∂jlighet till f√∂rl√§ngning till fyra √•r.
¬∑       Redaktionssekreterare till webbplatsen; motsvarande 0,5 tj√§nst. CFL ers√§tter aktuell organisation ekonomiskt f√∂r arbetsinsatserna vid NVL. Uppdraget omfattar tv√• √•r med m√∂jlighet till f√∂rl√§ngning till fyra √•r.

Intresseanmälningar lämnas via särskilt webbformulär på följande webbadresser:

¬∑       Intresseanm√§lan av enskilda personer f√∂r ovan beskrivna tj√§nst: http://www2.cfl.se/webform/multiform.cgi?NVL2.cfg
¬∑       Intresseanm√§lan av organisationer f√∂r ovan beskrivna uppdrag: http://www2.cfl.se/webform/multiform.cgi?NVL1.cfg

Anmälningsformulären är öppna till och med 1 november 2004.

Inkomna intresseanm√§lningar kommer att behandlas av Styrgruppen f√∂r Vuxnas L√§rande i b√∂rjan av november 2004, varvid ett f√∂rslag till bemanning av funktionerna vid NVL tas fram. Slutgiltigt beslut fattas av √Ąmbetsmannakommitt√©n f√∂r Utbildning och Forskning (EK-U) i b√∂rjan av december 2004.

Frågor kring NVL och de beskrivna funktionerna besvaras i första hand av:

Mikael Andersson
tfn: 040 - 459512
mobil: 070 - 6034260


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB