Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Preliminärt svar Folkbildningsremiss
Publicerad: 2004-10-19

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
FBRremissprel041019.doc 194Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-10-19
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildningsrådets preliminära svar på folkbildningsremiss
------------------------------

Bifogat finns Folkbildningsrådets preliminära svar till utbildningsdepartementet på remissen om folkbildningen.
Remissvaret kommer att kompletteras innan det officiella svaret lämnas före den 1 november.

Alla folkhögskolor och studieförbund är inbjudna av utbildnignsdepartementet att svara på remissen, men även andra konstellationer inom folkbildningen kan insända sina synpunkter på utredningarna till utbildningsdepartementet senast den 1 november 2004.
Läs mer om utredningarna och bakgrunden till remissen på Folkbildningsrådets hemsida www.folkbildning.se

Frågor rörande rådets svar besvaras av Björn Garefelt, 070-694 61 14

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB