Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBR beslut om nya folkhögskolor
Publicerad: 2004-10-19

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Pressmeddelande20041015Ny folkhögskola.doc 27Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-10-19
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Ny folkhögskola i Malmö:
Den glokala folkhögskolan
------------------------------

Nya folkhögskolor och överlåtelser
Folkbildningsrådets styrelse behandlade den 14 oktober tre ansökningar om statsbidrag till nya skolor. Man konstaterade att utrymmet för nya skolor i ekonomiskt hänseende är ytterst begränsat.

Styrelsen beslutade dock att medge statsbidrag till Folkbildningsföreningen i Malmö fr o m 1/7 2005 för att driva Glokala folkhögskolan. Beslutet innebär att skolan kan starta i begränsad omfattning under höstterminen 2005.  Folkbildningsföreningen sökte för fjärde gÃ¥ngen.

Ansökningarna från Lövstabruk och Dagöholm avslogs.

Styrelsen beslutade vidare att bifalla ansökan från Evangeliska frikyrkan om statsbidrag till fortsatt drift av Örebro folkhögskola, f.n. i Örebro läns landstings regi. I samband med överlåtelsen förs de teckenspråks- och tolkutbildningar som nu bedrivs vid Örebro folkhögskola över till Fellingsbro folkhögskola, en annan landstingsskola i Örebro län.

Pressmeddelande bifogas.

Frågor besvaras av Signild Håkansson, tel 08-412 48 04

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB