Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


HÃ¥llbar utveckling
Publicerad: 2004-10-21
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-10-21
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Nationellt forum för hållbar utveckling
------------------------------

Pressmeddelande
21 oktober 2004
Miljödepartementet

Nationellt forum för hållbar utveckling inrättas
Regeringen beslutade idag att ge Boverket i uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt forum för hållbar utveckling.
Omställningen till ett hållbart samhälle kräver ett brett lokalt och regionalt engagemang. Genom forumet skapas en nationell plattform för diskussion mellan kommuner, näringsliv, organisationer och andra aktörer i samhället, säger miljöminister Lena Sommestad.
Det nationella forumet ska arbeta för att genomföra regeringens strategi för hållbar utveckling. Det betyder insatser för en miljödriven tillväxt och välfärd, människors hälsa, hållbart samhällsbyggande och satsningar på barn och ungdomar.
Det är bland annat viktigt att få en ökad dialog med ungdomar. Vi behöver göra en offensiv satsning för att stärka den unga generationen som fått en sämre ekonomisk och social ställning i relation till andra grupper under senare år, säger Lena Sommestad.
Det nationella forumet för hållbar utveckling knyts till Boverket men ska vara lokaliserat i Umeå.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB