Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBRs svar på folkbildningsremissen
Publicerad: 2004-10-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
RemissSOU 2004 30 Folkbildning.pdf 242Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-10-28
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildningsrådets remissvar överlämnades igår till Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande
------------------------------

För kännedom bifogas Folkbildningsrådets remissvar på
SOU:2004:30 Folkbildning i brytningstid – en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor,
SOU 2004:51 Vem får vara med? En belysning av folkbildningens relation till icke-deltagarna,
Folkbildningsrådets rapport Folkbildningens Framsyn.

1 november är sista dag för att lämna in synpunkter pÃ¥ utredningarna om folkbildningen till utbildningsdepartementet. Läs mer pÃ¥ FolkbildningsrÃ¥dets hemsida www.folkbildning.se 

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB