Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Vuxenutbildnignskonferens 15 - 16 mars 2005
Publicerad: 2004-11-24
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-11-24
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Inbjudan till vuxenutbildningskonferens 15 - 16 mars i Linköping
------------------------------

Vuxenutbildning i utveckling-utmaningar för framtidens lärande

Arrangörer: Centrum för kompetensutveckling och Vuxenutbildarcentrum vid Linköpings universitet i samverkan med Nationellt centrum för flexibelt lärande, Folkbildningsrådet, Linköpings kommun, Rvux, Sisus, Myndigheten för skolutveckling, Skolverket och Utbildningsdepartementet.
Målgrupp: Alla som arbetar med vuxnas livslånga och livsvida lärande, t ex pedagoger, studie- och yrkesvägledare, kuratorer, skolledare, politiker och andra verksamma inom komvux, sfi, särvux, studieförbund, folkhögskolor, universitet och högskolor, folkbibliotek, utbildningsföretag samt tjänstemän inom handikapporganisationer, arbetsförmedling, försäkringskassa, länsarbetsnämnder, flyktingmottagningar och fackföreningsrörelsen.
Arbetsformer: Såväl storföreläsningar med ett övergripande perspektiv som konkreta workshops, seminarier och kulturaktiviteter arrangeras. Idé- och företagsutställningar finns som komplement. Fullständigt program finns i bifogad fil. Programmet kommer också att skickas ut till folkhögskolor, studieförbund och länsbildningsförbund inom de närmaste dagarna.
Kontaktperson på Folkbildningsrådet: Signild Håkansson, 08-412 48 04
För aktuell information se också

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB