Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Lära för hållbar utveckling
Publicerad: 2004-11-26
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-11-26
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Nytt kommittéförslag inom utbildning och lärande för hållbar utveckling
------------------------------

Sverige ska vara ett föregångsland inom utbildning och lärande
för hållbar utveckling

S√• st√•r det i bet√§nkandet ‚ÄĚAtt l√§ra f√∂r h√•llbar utveckling‚ÄĚ (SOU 2004:104) som √∂verl√§mnats till utbildningsminister Leif Pagrotsky. Kommitt√©n har bed√∂mt i vilken m√•n arbetsformer och inneh√•ll i folkbildningen, h√∂gskolan och skolan st√∂djer en h√•llbar utveckling. Slutsatsen av kartl√§ggningen √§r att v√•rt folkbildnings- och utbildning -system har goda f√∂ruts√§ttningar men mycket √•terst√•r att g√∂ra.


-I bedömningen av folkbildningen framgår bl.a. att folkbildningens demokratiska arbetsformer och den höga graden av frivillighet, samverkan lokalt och globalt samt det tvärvetenskapliga perspektivet i verksamheten ger mycket goda förutsättningar för att integrera sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i lärandet för hållbar utveckling, säger Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådet, ledamot i kommittén.

Kommittén lämnar bland annat följande bedömningar och förslag:
- Dialogen mellan aktörer inom och utanför utbildningsområdet behöver utvecklas och fördjupas om utbildning för hållbar utveckling
- Det informella och icke formella lärandet betydelse för hållbar utveckling bör ytterligare belysas i utredningar
- Instruktionerna till myndigheterna inom utbildningsområdet bör ändras så att de genom sin verksamhet ska främja utbildning för hållbar utveckling
- Grundutbildning och fortbildning för pedagogiskt verksamma bör förstärka kunskapen om hållbar utbildning och utbildningens roll för detta
- Skollagen, Högskolelagen och Förordningen om statsbidrag till folkbildningen bör ändras eller förtydligas så att det framgår att verksamheten ska främja en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
- En pilotverksamhet bör inrättas som ger möjlighet för aktörer inom folkbildningen och utbildningsområdena att med statligt stöd ta fram metoder för hur utbildningsverksamheten kan genomsyras av perspektivet hållbar utveckling
( 50 m.kr per år under tre år)

Betänkandet kommer att lämnas på remiss till berörda instanser innan Regeringen tar ställning till förslagen.
Bet√§nkandet finns att h√§mta p√• Regeringens hemsida  SOU 2004:104

En konferens arrangeras av Kommittén och Utbildningsdepartementet den 3 december i Stockholm för att presentera och konkretisera kommitténs förslag. Ett begränsat antal företrädare har inbjudits från de olika utbildningssektorerna och folkbildningen.

Ytterligare information lämnas av Britten Månsson-Wallin 08-412 48 05


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB