Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Statlig finansiering av påbyggnadsutbildningar 2005
Publicerad: 2004-12-23
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-12-23
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Beslut om statlig finansiering  av p√•byggnadsutbildningar fr√•n 2005
------------------------------

Som tidigare informerats om s√• har utbildningsdepartementet under 2004 arbetat med att unders√∂ka m√∂jligheterna att √∂verf√∂ra finansieringen av p√•byggnadsutbildningar fr√•n kommunal till statlig regi. Regeringen har nu tagit beslut om vilka utbildningar som √∂verf√∂rs. P√•byggnadsutbildningar som inte √∂verf√∂rs kan √§ven forts√§ttningsvis finansieras med lokala medel.  Fyra utbildningar vid folkh√∂gskolor kommer att f√• m√∂jlighet att √∂verf√∂ras till statlig finansiering:
Musiklinje, teaterlinje, hantverkslinje vid Geijerskolan, Munkfors.
Vård/omsorg med inriktning Autismspektrumstörningar vid Mora Folkhögskola, Mora.

Folkbildningsrådet tar det slutliga beslutet om skolorna ska erhålla finansieringen.

Mer information ges av Signild H√•kansson, 08-412 48  04

Nedan finns regeringens pressmeddelande.


Pressmeddelande
16 december 2004
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet

Förändringar av påbyggnadsutbildningar från 2005
Regeringen har idag beslutat att fördela medel till Skolverket, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning och Folkbildningsrådet för att ge vissa befintliga kommunala påbyggnadsutbildningar statlig finansiering från 2005. Dessutom avsätts medel för att två olika utbildningar skall kunna anordnas av Sveriges lantbruksuniversitet respektive Luleå tekniska universitet.
Eftergymnasiala yrkesutbildningar har en allt viktigare roll för att ge fler människor de fördjupade kunskaper som krävs i ett modernt arbetsliv. Vi vill därför stärka kvaliteten i påbyggnadsutbildningarna. Samtidigt som vi tar ansvar och ger statlig finansiering till en rad utbildningar, så finns möjligheten att fortsätta anordna påbyggnadsutbildningar med egen lokal finansiering. En viktig orsak till denna förändring var att många kommuner tidigare haft höga kostnader som de själva inte har kunnat styra över för elever som deltar i påbyggnadsutbildningar i andra kommuner, säger Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.
Regeringens beslut innebär sammantaget att resurser för 89 tidigare kommunala påbyggnadsutbildningar tillförs den kvalificerade yrkesutbildningen, 15 specificerade utbildningar och fem utbildningsområden överförs till statligt finansierad påbyggnadsutbildning, fyra utbildningar till folkhögskolor, en till kompletterande utbildning och två ges möjlighet att övergå till högskolor. Utbildningarna kommer att kunna få statligt stöd förutsatt att de uppfyller de krav som ställs inom den utbildningsform de överförs till.
Detta avgörs av respektive myndighet som alltså är Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Skolverket och Folkbildningsrådet.
Bakgrund
Bakgrunden till beslutet är att regeringen i juni 2004 beslutade att avveckla reglerna i förordningen om kommunal vuxenutbildning om rätten till interkommunal ersättning för påbyggnadsutbildning. En sådan förändring blev möjlig genom att medel kunde omfördelas från det generella statsbidrag som kommunerna erhåller till anslag under Utbildningsdepartementet. Sammantaget får de olika myndigheterna 125 miljoner kronor att fördela till drift av dessa utbildningar under 2005.
Förändringen innebär att staten tar över ansvaret för och finansieringen av vissa påbyggnadsutbildningar från kommunerna. Utbildningar som inte är aktuella för statlig finansiering kan kommunerna själva bedriva, liksom tidigare. De generella statsbidrag som kommunerna får ska bland annat användas till att tillgodose de behov som finns av exempelvis påbyggnadsutbildningar. Det kan då vara naturligt att arbeta med samverkansavtal mellan till exempel kommunerna i en region för att upprätthålla ett utbildningsutbud som svarar mot olika gemensamma, lokala eller regionala behov.
I januari 2004 förordnade statsrådet Lena Hallengren ledamöter till en samrådsgrupp för att leda överförandet av olika påbyggnadsutbildningar till andra utbildningsformer. Processen har byggt på att huvudmannen själv tagit initiativet genom att kontakta samrådsgruppen, Skolverket, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning , en folkhögskola eller en högskola för att diskutera framtida verksamhetsform, samarbets-möjligheter och villkor.
Sammantaget har fram till dess samrådsgruppen slutförde sitt arbete i november 2004, inkommit ansökningar från kommunerna att konvertera 186 utbildningar från den kommunala påbyggnadsutbildningen till statlig finansiering. Därutöver har ett flertal kurser inom fem utbildningsområden som har en av Skolverket nationellt fastställd kursplan varit aktuella att överföra i viss utsträckning. Huvuddelen av alla som inkommit med någon ansökan har önskat omvandla sina utbildningar till kvalificerad yrkesutbildning.
Kontakt
ó
Erika Ullberg
Pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB