Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Förslag: barntillägg till studerande
Publicerad: 2004-12-23
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-12-23
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Ett barntillägg till studerande från 2006
------------------------------
Som tidigare informerats om avser regeringen att införa ett barntillägg till studerande från 2006. En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har under hösten haft i uppgift att presentera förslag till utformning av ett barntillägg. Arbetsgruppens förslag presenteras i rapporten Ett barntillägg till studerande (Ds 2004:53). Se kortfattat pressmeddelande nedan.

Folkbildningsrådet har fått rapporten på remiss fram till den 15 februari 2005.

För mer information: Signild Håkansson, tel 08-412 48 04


Pressmeddelande
20 december 2004
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet

Bättre studiestöd för studerande med barn
Från 2006 tillförs studiemedelssystemet 450 miljoner kronor årligen för ett barntillägg till studerande föräldrar. Utbildningsdepartementet remitterar nu ett förslag till utformningen av barntillägget.
- Det är en viktig satsning som nu föreslås för studerande med barn på alla utbildningsnivåer. Alla föräldrar som studerar får det bättre ekonomiskt under utbildningstiden, säger Lena Hallengren, minister för vuxnas lärare och ansvarig för studiestöd i regeringen.
En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har under hösten haft i uppgift att presentera förslag till utformning av ett barntillägg. Arbetsgruppens förslag presenteras i rapporten Ett barntillägg till studerande (Ds 2004:53). I syfte att hjälpa barn i ekonomiskt utsatta familjer och för att underlätta för föräldrar att studera föreslår arbetsgruppen att ett tilläggsbidrag införs i studiemedelssystemet och i rekryteringsbidraget till vuxenstuderande. Bidraget skall vara generellt och lämnas till alla som uppbär studiemedel och har vårdnaden om barn upp till 16 år. Om båda vårdnadshavarna studerar får de dela på tilläggsbidraget. Tilläggsbidraget skall, enligt förslaget, lämnas som ett differentierat stöd beroende på antal barn. Storleken av bidraget bestäms i förhållande till studiernas omfattning. Det innebär att tilläggsbidrag för fyra veckors heltidsstudier beräknas utbetalas med 516 kronor för det första barnet, 344 kronor för det andra barnet och 172 kronor per barn från och med det tredje barnet. Totalt får då en förälder med ett barn 516 kronor, med två barn 860 kronor och med tre barn 1 032 kronor. Beräkningarna avser 2006 och fyra veckors heltidsstudier. Omräknat till ett månadsbelopp innebär det att en studerande som t.ex. har två barn kan få nästan 1 000 kronor extra varje studiemånad. Men arbetsgruppen har också redovisat alternativa modeller till det differentierade bidraget.
Nu skall arbetsgruppens förlag remissbehandlas. Avsikten är att förslag till riksdagen skall kunna lämnas i en proposition senast våren 2005. Det nya tilläggsbidraget skall kunna lämnas från den 1 januari 2006.
Kontakt
√∑
Erika Ullberg
Pressekreterare
08-405 28 15
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB