Arkiv FBR informerar 2004
Artikel Remissvar SOU 2004:83 2004-12-23
Artikel Förslag: barntillÀgg till studerande 2004-12-23
Artikel Statlig finansiering av pÄbyggnadsutbildningar 2005 2004-12-23
Artikel Protokoll FBR repskap 3 nov 2004 2004-12-01
Artikel LÀra för hÄllbar utveckling 2004-11-26
Artikel Vuxenutbildnignskonferens 15 - 16 mars 2005 2004-11-24
Artikel Folkbildningskonferens 26 - 27 oktober 2005 2004-11-23
Artikel FBR styrelseprotokoll 3 november 2004 2004-11-15
Artikel Budgetproppen godkÀnd av finansutskottet 2004-11-12
Artikel CFLs fortbildningsprogram vt 2005 2004-11-09
Artikel FBRs svar pÄ folkbildningsremissen 2004-10-28
Artikel CFL inbjuder till 5-poÀngskurs 2004-10-27
Artikel Förslag frÄn Rekryteringsdelegationen 2004-10-25
Artikel Protokoll FBR styrelsemöte 14 oktober 2004 2004-10-25
Artikel HĂ„llbar utveckling 2004-10-21
Artikel Utbildningsdepartementet ombildas 2004-10-21
Artikel FBR beslut om nya folkhögskolor 2004-10-19
Artikel FBR remissvar: Kvinnor organisering 2004-10-19
Artikel PreliminÀrt svar Folkbildningsremiss 2004-10-19
Artikel Riksdagsmotioner folkbildning 2004/05 2004-10-13
Artikel CFL inbjuder till försöksverksamhet 2004-10-11
Artikel Nordiskt NÀtverk för Vuxnas LÀrande 2004-10-06
Artikel Extra SAGA insatser snabbt intecknade 2004-10-04
Artikel FBRs remissvar:KrÀnkningar av elever 2004-09-24
Artikel Kampanjen 1000 vÀgar till kunskap 2004-09-21
Artikel Budgetpropositionen del 2 2004-09-21
Artikel TvÄ remissvar frÄn FolkbildningsrÄdet 2004-09-21
Artikel Protokoll FBR styrelsemöten 29 juni och 15 september 2004 2004-09-20
Artikel Budgetpropositionen: Folkbildning +34 miljoner 2004-09-20
Artikel TBVs och Sensus statsbidrag 2004-09-16
Artikel Ny rapport om kunskapslyftet 2004-09-13
Artikel Inbjudan Flexkunskap 2004 2004-09-03
Artikel LÀrcentra: lÄg folkbildningsaktivitet 2004-09-03
Artikel 60 miljoner extra till SAGA 2004-09-02
Artikel Flexmöten 2004 - CFL-konferens 2004-08-27
Artikel RiksdagsfrÄga om KY utbildning 2004-08-27
Artikel SAGA-verksamheten ökar mer Àn medlen 2004-08-26
Artikel Minskat stöd till folkbildningen 2004-08-19
Artikel Nordiskt nÀtverk för vuxnas lÀrande 2004-08-18
Artikel HjÀlpmedel i utbildning för funktionshind 2004-08-18
Artikel Utbildning av kontakttolkar 2004-08-18
Artikel Nomineringar till Grundtvig Award 2004-08-17
Artikel Leonardopengar till ABF 2004-08-16
Artikel PĂ„minnelse: CFLs fortbildningsprogram ht- 2004-08-12
Artikel Ny svensk författning? 2004-07-01
Artikel Folkhögskolor - nya och övertagande 2004-06-21
Artikel UtvÀrdering av rekryteringsbidrag 2004-06-21
Artikel Protokoll FBR styrelsemöte 12-13 maj 2004 2004-06-17
Artikel Regionala utvecklingsprogram 2004-06-11
Artikel Riksdagsvar:folkbildning/lÄngtidssjukskri 2004-06-11
Artikel Folkbildningen pÄ remiss 2004-06-04
Artikel Ny riksdagsfrÄga: folkbildning-lÄngtidssj 2004-05-28
Artikel Folkbildningens Framsyn klar 2004-05-27
Artikel Wadensjös utredning om folkbildningen 2004-05-27
Artikel Nio remissvar frÄn FolkbildningsrÄdet 2004-05-27
Artikel FrÄgestund i riksdagen 13 maj 2004-05-18
Artikel FörbÀttrat studiestöd för teckensprÄktolk 2004-05-14
Artikel Ny kunskapskanal pÄ TV 2004-05-10
Artikel CFLs fortbildningsprogram ht 2004 2004-05-04
Artikel Samordnad handikappolitik 2004-05-03
Artikel Folkbildning- en frigörande kraft 2004-05-03
Artikel Protokoll FBR styrelsemöte 040415 2004-05-03
Artikel TBV upplöses 2004-04-29
Artikel Svar riksdagsfrÄga lÀrcentra 2004-04-23
Artikel Information om pÄbyggnadsutbildningar 2004-04-22
Artikel Ett samtal om sÀrart 2004-04-21
Artikel Folkbildningsinsatser för lÄngtidssjukskr 2004-04-21
Artikel Redovisning-infrastruktur för vuxnas lÀra 2004-04-19
Artikel Proposition: vidgad rekryteringsbidrag vu 2004-04-19
Artikel RiksdagsfrÄga:finansiering lÀrcentra 2004-04-19
Artikel Interpellationsdebatter 14 april 2004-04-16
Artikel Learning to change our world 2004-04-16
Artikel PĂ„minnelse om ett samtal 2004-04-16
Artikel Projektmedel beviljade i "Digitala studie 2004-04-16
Artikel VĂ„rproppen 2004-04-15
Artikel CFL inbjuder till försök kring "flexibel 2004-04-13
Artikel Interpellationsvar- validering och punkts 2004-04-07
Artikel CSN-uppföljning 2001 Ärs studiestödsrefor 2004-04-06
Artikel Riksdagsdebatt om vuxenutbildning 2004-04-06
Artikel 2 miljarder extra till arbetsmarknadsutb 2004-04-05
Artikel CFL-seminarium: Ryms det nya i det gamla? 2004-04-03
Artikel Utbildningsutskottet debatterar i riksdag 2004-04-01
Artikel Ny utredning:Entreprenader i gymnasieskol 2004-04-01
Artikel "folkbildning.net" II – engelsk version 2004-03-29
Artikel Inbjudan DesignÄret 2005 2004-03-26
Artikel Folkhögskolans punktskriftsutbildning 2004-03-26
Artikel FBR styrelseprotokoll 20040219 2004-03-23
Artikel Sammanfattning av SUFO 2 2004-03-18
Artikel Folkbildning, IT och lÀrande 2004-03-16
Artikel 1000 vÀgar till kunskap 2004-03-16
Artikel FolkbildningsrÄdets verksamhetsberÀttelse 2004-03-16
Artikel Kultursamarbete med Sydafrika 2004-03-16
Artikel SUFO 2 slÀppt 2004-03-15
Artikel Tre rapporter om folkhögskolor 2004-03-12
Artikel Interpellation om momsfrÄgan 2004-03-12
Artikel MomsfrÄgan - LagrÄdsremiss stoppad 2004-03-10
Artikel Utveckling av pÄbyggnadsutbildningar 2004-03-09
Artikel SAGA-anslaget 2004 2004-03-05
Artikel Riksdagsdiskussioner om folkbildning 3 ma 2004-03-05
Artikel Kommunanslag till studieförbund 1995 - 72 2004-03-04
Artikel CFL inbjuder till seminarium om folkhögsk 2004-03-04
Artikel Unga arbetslösa 2004-03-03
Artikel Slutredovisning – Folkbildning om EMU 2004-03-03
Artikel Remissvar SOU 2003:92 Unga utanför 2004-03-02
Artikel Remisssvar SOU 2003:77 Vidare vÀgar och v 2004-03-02
Artikel Remisssvar SOU 2003:75 Etablering i Sveri 2004-03-02
Artikel TilltrÀdesutredningen överlÀmnad till Utb 2004-03-01
Artikel Felaktig lÀnk motionsbehandling i riksdag 2004-03-01
Artikel Motionsbehandling i riksdagen 2004-03-03 2004-03-01
Artikel Riksdagsdiskussioner om moms pÄ ideella f 2004-02-27
Artikel SAGA-verksamheten 2003 2004-02-23
Artikel Adult Study Net - utvÀrdering 2004-02-22
Artikel Inbjudan ”Digitala studiematerial” 2004-02-06
Artikel Prot FBRs styrelsemöte 21 jan 2004 2004-02-02
Artikel Prot FBR:s styrelsesmtrde 3 dec 2004-02-02
Artikel Vuxenutbildning för framtiden 2004-01-23
Artikel SamrÄd pÄbyggnadsutbildning 2004-01-23
Artikel Studerande och trygghetssystemen 2004-01-21
Artikel Visbyprogrammet - stöd i nÀtverksbygge i 2004-01-21
Artikel INBJUDAN & PROGRAM -Verksamhet med lÄngti 2004-01-20
Artikel Synpunkter - HĂ„llbar utveckling 2004-01-15
Artikel FolkbildningsrÄdets verksamhetsplan 2004 2004-01-14
Artikel PÅMINNELSE: CFL:s fortbildningsprogram VT 2004-01-08
Artikel FolkhÀlsa och lÄngstidssjukskrivna 2004-01-07


Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se